Minilex - Lakipuhelin

Osamaksukauppaa koskeva ulosottomiehen tilityspöytäkirja ulosottoperusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osamaksukaupalla tarkoitetaan irtaimen esineen kauppaa, jossa sopimuksen mukaisesti esineen hinta maksetaan myyjälle erissä. Osamaksulla tarkoitetaan, että yksi tai useampi maksuerä erääntyvät sen jälkeen, kun esine on jo siirtynyt ostajalle. Osamaksusopimuksessa tulee korostaa sitä, että myyjä pidättää itsellään oikeuden esineen takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa. Myyjä voi pidättää myös omistusoikeuden esineeseen siihen asti kun koko hinta tai määrätty osa koko kauppahinnasta on suoritettu. Osamaksukaupasta tehdään erillinen kirjallinen sopimus, joka myyjän tai myyjän asiamiehen sekä ostajan on allekirjoitettava. Sopimuksessa on ilmoitettava esineen käteishinta.

Jos myyjä tahtoo ottaa esineen takaisin toimitetaan myyjän ja ostajan välillä tilitys, jossa luetaan hyväksi esineen arvo sitä takaisin ottaessa. Arvo määräytyy sen mukaan, mitä myyjälle voidaan olettaa jäävän, kun esine myydään tarkoituksellisella tavalla ja asianmukaisesti kunnostettuna. Arvoa määrättäessä otetaan huomioon sopimuksessa mainittu käteishinta sekä se miten kauan esine on ollut ostajan hallussa ja miten siitä on pidetty huolta.

Myyjällä on oikeus hakea virka-apua esineen takaisin ottamiseksi, ulosottomieheltä, joka vastaa siitä paikkakunnasta, missä ostaja asuu tai esine on. Hakemus virka-avun saamiseksi on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava minkä verran hinnasta on suorittamatta, sekä jos myyjä vaatii korkoa tai vakuutusmaksun hyvitystä taikka korvausta esineen korjaamisesta. Hakemukseen liitetään alkuperäinen sopimusasiakirja ja sen oikeaksi todistettu jäljennös.

Jolleivat myyjä ja ostaja pääse sopimukseen tilityksestä, tilityksen toimittaa ulosottomies. Kun ulosottomies antaa virka-apua esineen takaisin ottamiseksi, on hänen toimitettava tilitys. Ulosottomiehen on ilmoitettava tilityksen aika ja paikka myyjälle sekä ostajalle niin aikaisin, että molemmat voivat valvoa etuaan toimituksessa. Tarvittaessa ulosottomies voi turvautua myös asiantuntijan apuun esineen arvioimisessa. Tilitystoimituksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja lähetetään asianosaiselle, jos asianosainen ei ole ollut tilityksessä läsnä.

Ulosottomiehen tekemään tilitykseen perustuvan saatavan saa ulosottaa tilityksestä laaditun pöytäkirjan nojalla. Tähän voidaan laskea myös korkolain mukaiset viivästyskorot tilityspäivästä lukien. Pöytäkirjan nojalla ulosottoa voi hakea, jos tilitykseen ei ole haettu muutosta. Ulosottoasian vireilletulo ja täytäntöönpano edellyttävät, että hakijan ulosottoperusteessa tarkoitettu oikeus ei ole vanhentunut tai lakannut maksun tai muun syyn vuoksi olemasta voimassa. Kaupan kohteena olevaa esinettä ei voida ulosmitata velalliselta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]