Minilex - Lakipuhelin

Mikä on ulosottorekisteri?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottorekisteri on ulosoton tietojärjestelmän osa, jota käytetään ja pidetään yllä ulosottoviranomaisten tehtävien suorittamista varten. Ulosoton tietojärjestelmä on ulosoton viranomaisille kuuluvien tehtävien hoitoa varten perustettu valtakunnallinen järjestelmä. Valtakunnanvoudinvirasto huolehtii tietojärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Ulosottorekisteri koostuu valtakunnallisesta hakemisto- osasta sekä paikallisesti ylläpidetyistä rekisterin osista. Tietojärjestelmän ja ulosottorekisterin tarkoituksena on edistää ulosottoasioiden tarkoituksenmukaista käsittelyä ja sähköistä asiointia. Tietojärjestelmällä pystytään myös edistämään ulosoton hallinnon johtotehtäviä, sekä ohjaus-ja tarkastustehtäviä. Tietojärjestelmällä pystytään myös valvomaan tietojärjestelmän käyttöä. Tämä on tärkeää, koska valvonta takaa sen, että ulosottotietojen käyttö on tarkoituksenmukaista. Järjestelmä suorittaa myös tilastointitehtäviä. Ulosottorekisteriä pitävät paikalliset viranomaiset yhdessä.. Tiedot tallentanut viranomainen vastaa siitä, että tämän tallentamat tiedot ovat virheettömiä ja tallentamisen ja käytön laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa. Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisella on täytynyt olla virkaansa liittyvä syy käsitellä kyseistä tallennettua ulosottoaineistoa. Valtakunnanvoudinvirasto antaa määräyksiä ulosottotietojen teknisestä tallentamis- ja käsittelytavasta.

Tietojen säilyttämiselle ulosottorekisterissä on asetettu ulosottokaaressa määräajat. Ulosoton asianhallintatiedot on poistettava rekisteristä 30 vuoden kuluttua ulosottoasian vireilletulosta. Viranomaisten yhteistoimintatiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita. Yhteistoimintatiedot poistetaan viimeistään silloin kun asian vireillä olo tai passiivirekisteröinnin aika päättyy. Rekisteriin merkittävät ulosottokaaressa erikseen määritellyt erityistiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua merkinnän tekemisestä tai tätä aikaisemmin, jollei tietoja ilmeisesti enää tarvita. Erityistiedot saadaan säilyttää kauemmin kuin 10 vuotta, jos siihen on perusteltua aihetta. Erityistietoja ei kuitenkaan saa säilyttää yli 20 vuotta pidempää aikaa merkinnän tekemisestä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »