Minilex - Lakipuhelin

Mikä on takaisinsaantiväite ulosotossa?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoa hakeneen velkojan oikeutta loukkaava oikeustoimi tai siihen vaikutukseltaan rinnastettava menettely, järjestely tai muu toimenpide voidaan hakijan kanteen johdosta tuomioistuimen päätöksellä peräyttää.

Ulosoton hakija voi vaatia oikeustoimen peräyttämistä ja vastikkeen palauttamisvelvollisuuden poistamista myös takaisinsaantiperustetta koskevalla väitteellä. Takaisinsaantiperusteista säädetään laissa takaisinsaannista konkurssipesään. Tällainen vaatimus tulee tapahtua täytäntöönpanoriidan aikana tai muussa oikeudenkäynnissä, jossa sivullinen vaatii oikeutta ulosmittauksen kohteeseen. Hakija voi esittää sellaisen takaisinsaantiväitteen myös ulosottovalitusasiassa, jossa vaaditaan täytäntöönpanotoimen kumoamista sivullisen oikeuden perusteella.

Takaisinsaantikanne voidaan nostaa, kun ulosottoasia on tullut vireille. Jos ulosottoasia on jo ollut vireillä kannetta nostaessa, tällöin kannetta ajavan ulosoton hakijan on toimitettava ulosottomiehen antama ilmoitus vireille tulopäivästä tuomioistuimelle. Tuomioistuimelle tulee toimittaa myös ulosottomiehen lausunto siitä, tuleeko kantajan saatava todennäköisesti kertymään sellaisesta velalliselle riidattomasti kuuluvasta omaisuudesta tai tulosta, joka voidaan ulosmitata seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos täysi kertymä on mainitussa ajassa odotettavissa, kannetta ei voida tutkia.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »