Minilex - Lakipuhelin

Menettely kiinteistön huutokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alimman hyväksyttävän tarjouksen tulee kiinteistön huutokaupassa peittää täytäntöönpanokulut, ja myyntimaksu, sekä sellaiset etuoikeussaatavat, joilla on parempi etuoikeus kuin sellaisella hakijalla jolla on hakijalle kuuluva kielto-oikeus, jos hänen saatavansa ei peity. Hakijoilla on etuoikeusjärjestys, jonka mukaisesti myös hakijan kielto-oikeuden olemassaolo määräytyy. Alimman hyväksyttävän tarjouksen määrässä otetaan huomioon kiinteistöstä kannettu tulo. Tällaista tuloa voivat olla esimerkiksi kiinteistöltä tehty puukauppa tai heinäkauppa. Panttisaatava, joka kohdistuu myös toiseen kiinteistöön, otetaan huomioon täysimääräisesti alimmassa hyväksyttävässä tarjouksessa.

Hakijalla on oikeus kieltää kiinteistön myynti, jollei hänen etuoikeussaatavansa peity. Määräävää tällaisessa tilanteessa on se hakijan tai hakijoiden etuoikeussaatavista, jolla on paras etuoikeus ja josta on kiinteistön myyntiin oikeuttava ulosottoperuste.

Jollei alinta hyväksyttävää tarjousta ylitetä tai hakija käyttää kielto-oikeuttaan, järjestetään uusi huutokauppa tai vapaa myynti. Erityisestä syystä voidaan järjestää myös kolmas huutokauppa tai vapaa myynti. Hakija voi kuitenkin kieltää uuden huutokaupan tai vapaan myynnin järjestämisen. Jos omaisuus ei tule myydyksi toisessa huutokaupassa tai hakija kieltää uuden huutokaupan järjestämisen, ulosottomiehen on peruutettava ulosmittaus.

Ostaja voi sopia velkojan kanssa, että kiinnitykseen perustuvan panttisaatavan pääoma siirtyy myyntipäivästä ostajan vastattavaksi kauppahinnan vähennyksenä. Saatava siirtyy ostajan henkilökohtaisesti vastattavaksi, jolleivat asianosaiset toisin sovi. Velallinen ei enää vastaa siirtyneestä saatavasta. Ostajan vastattavaksi ei voida siirtää valvomatonta saatavaa, ehdollista saatavaa tai keskeneräistä kirjausta eikä myöskään riitaista saatavaa. Yhteiskiinnitykseen perustuva panttisaatava voi siirtyä vain, jos kaikki yhteisesti kiinnitetyt kiinteistöt on myyty yhdessä.

Kiinteistö tarjotaan ensin ehdolla, että erityiset oikeudet pysyvät voimassa. Jollei korkein tarjous peitä saatavaa, jolla on parempi etuoikeus kuin erityisellä oikeudella, eikä erityinen oikeus kuulu alimpaan hyväksyttävään tarjoukseen, kiinteistö tarjotaan kyseistä erityistä oikeutta pysyttämättä. Vaikka tarjous nousisi tällöin korkeammaksi, aiempi tarjous hyväksytään, jos oikeuden haltija maksaa erotuksesta sen osan, joka kuuluu paremmalla etuoikeudella olevalle saatavalle.

Panttioikeus ja muu oikeus myytyyn kiinteistöön raukeaa huutokaupassa, jollei omaisuutta ole myyty oikeus säilyttäen tai saatavaa oteta vastattavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]