Minilex - Lakipuhelin

Maksukyvyttömyys ja menettelyt sen hoitamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maksukyvyttömyyden käsite on insolvenssi- eli maksukyvyttömyysoikeuden peruskäsite ja lähtökohta. Henkilö on maksukyvytön silloin, kun hän on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan ajallaan, eli niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyysoikeus siis käsittelee sitä, mitä tapahtuu, kun rahat eivät riitä velkojen maksuun.

Maksukyvyttömyyden hoitamisen lakisääteiset menettelyt eli insolvenssimenettelyt voidaan Suomen lainsäädännössä jakaa neljään eri luokkaan, jotka ovat ulosotto, konkurssi, yksityishenkilön velkajärjestely ja yrityssaneeraus. Näillä kullakin insolvenssimenettelyllä on omat käytäntönsä ja menettelytapansa ja niitä säännellään omilla laeillaan.

Ulosotto ja konkurssi ovat pakkotäytäntömuodossaan insolvenssimenettelyinä ”ankarampia”, kun taas yksityishenkilön velkajärjestelyssä ja yrityssaneerauksessa otetaan velkojan tilanteen lisäksi enemmän huomioon myös velallisen tilanne. Esimerkiksi konkurssia voisi luonnehtia yrityksen ”kuolemanrangaistukseksi”, kun taas yrityksen saneerausmenettelyllä pyritään elvyttämään ja tervehdyttämään velallisen yrityksen tilanne siten, että se voisi tämän jälkeen jatkaa toimintaansa normaalisti. Yksityishenkilön velkajärjestelyä ja yrityssaneerausta koskeva lainsäädäntö luotiin 1990-luvun alkupuolen laman seurauksena ja niillä on velallisen taloudellisen tilanteen korjaamiseen tähtäävä ns. rehabilitaatiotarkoitus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa