Minilex - Lakipuhelin

Luovutusvelvoite ulosottomenettelyssä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoperusteen voi muodostaa myös tuomioistuimen tuomio, jossa henkilö on velvoitettu luovuttamaan omaisuutta toiselle. Ulosottoperuste, jossa vastaaja velvoitetaan luovuttamaan hakijalle määrätty irtain omaisuus, pannaan täytäntöön siten, että ulosottomies noutaa omaisuuden ja luovuttaa sen hakijalle. Luovutusvelvoitteen täytäntöönpano voidaan toimittaa myös ns. "noudattamiskehotuksella". Tällaisessa kehotuksessa vastaajaa on heti tai ulosottomiehen asettamassa määräajassa kehotettava luovuttamaan omaisuus luovutusvelvoitteen täytäntöönpanon hakijalle. Luovutusvelvoite voidaan erityisestä syystä panna täytäntöön asettamalla vastaajalle sakon uhka.

Joskus luovutusvelvoitetta koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpano edellyttää häätöä. Tällöin häädettäville lähetetään muuttokehotus tai kehotus jätetään ulosottoperusteessa tarkoitettuihin tiloihin tai muuhun häädettävän osoitteeseen. Jos huoneistossa asuu lapsia tai välittömän huolenpidon tarpeessa olevia henkilöitä, tästä tehdään ilmoitus paikkakunnan asunto-ja sosiaaliviranomaisille. Ulosottomies määrää muuttopäivän.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »