Minilex - Lakipuhelin

Kieltovelvoitteen täytäntöönpano ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ulosottoperuste, jossa sakon uhalla kielletään tekemästä jotakin tai velvoitetaan sallimaan, että toinen tekee jotakin, pannaan täytäntöön siten, että ulosottomies hakee uhkasakon tuomitsemista, jos kieltoa on rikottu. Tarvittaessa ulosottomies voi asettaa uhkasakon tuomistemisen jälkeen kiellon tehosteeksi myös uuden uhkasakon. Jollei ulosottoperusteessa ole sakon uhkaa, ulosottomiehen on se ensin asetettava. Kieltovelvoitetta koskevassa noudattamiskehotuksessa vastaajaa on kehotettava välittömästi noudattamaan ulosottoperusteessa asetettua velvoitetta.

Mikäli ulosottomies voi sopivalla tavalla estää kiellon uudelleen rikkomisen, on ulosottomiehen ryhdyttävä sellaiseen toimeen, jos kieltoa on jo rikottu. Ennen kieltovelvoitteen rikkomista estämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin ei voida siten ryhtyä. Vastaajaa on kuultava ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jollei kuuleminen tuntuvasti vaikeuta täytäntöönpanoa. Vähäinen haitta täytäntöönpanolle ei siten muodosta perustetta vastaajan kuulematta jättämiselle. Vastaajalle on myös ilmoitettava sellaiseen toimeen ryhtymisestä, joka estää kiellon uudelleen rikkomisen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »