Minilex - Lakipuhelin

Keinotekoinen järjestely ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan sivulliselle kuuluvaa omaisuutta ei saa ulosmitata velallisen veloista. Ulosottomies voi kuitenkin tietyissä tapauksissa poiketa sivullisen nimissä olevan omaisuuden ulosmittaamiskiellosta. Silloin kun velallinen on pyrkinyt käyttämään väärin sivullisen omaisuuden ulosmittauskieltoa ja on tehnyt sivullisen kanssa järjestelyjä, joilla omaisuutta on saatettu sivullisen nimiin ulosoton välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumattomissa, voidaan sivullisenkin nimissä olevaa omaisuutta ulosmitata velallisen veloista. Kysymyksessä on keinotekoinen järjestely; todellisuudessa velallisen valta omaisuuteen ei ole päättynyt, vaikka se onkin keinotekoisesti jollakin muodollisesti oikealla oikeustoimella siirretty sivullisen nimiin. Keinotekoisessa järjestelyssä on tyypillistä, että velallinen edelleen käyttää omistajan oikeuksiin verrattavaa valtaa omaisuuteen nähden, ja velallinen myös nauttii omaisuudesta saatavat edut. Sivullinen vain pitää omaisuutta nimissään, ehkä jopa velallisen maksamaa korvausta vastaan. Keinotekoisessa järjestelyssä omaisuutta nimellisesti hallitseva sivullinen voi olla luonnollinen henkilö tai järjestelyissä voidaan käyttää hyödyksi eri muotoisia yhtiöitä. Kun ulosottomies havaitsee tällaisen järjestelyn, hän voi ulosmitata omaisuuden siitä huolimatta, että omaisuuden nimellinen omistaja esittää väitteen siitä, että omaisuus kuuluu hänelle. Ulosottomies voi toimia näin, jos omaisuuden nimellinen omistaja ei pysty esittämään näyttöä tueksi väitteelleen. Ulosottomies ei ota kantaa tehtyjen järjestelyjen lainmukaiseen tai muodolliseen virheettömyyteen, vaan tärkeintä sivuuttamisessa on se, että juridisesti oikea muoto ei vastaa todellisuudessa vallitsevaa asiaintilaa. Ulosmittaus voidaan toimittaa sivullisen nimissä olevasta omaisuudesta, jos velallisella ei ole muuta omaisuutta, josta ulosottovelat voitaisiin kattaa. Keinotekoisen järjestelyn sivuuttaminen kuuluu kihlakunnanvoudin toimivaltaan. Sivullinen, joka on joutunut tällaisen menettelyn kohteeksi, voi estää ulosmittauksen, jos hän pystyy esittämään näyttöä siitä, että hänen omistusoikeutensa omaisuuteen on todellinen. Riittävää ulosmittauksen estämiseen on jo se, että sivullinen pystyy osoittamaan todennäköiseksi omistusoikeutensa mainittuun omaisuuteen. Jos sivullinen pystyy horjuttamaan oletusta velallisen kanssa tekemiensä järjestelyjen keinotekoisuudesta, hänelle voidaan antaa osoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen.

 

Yhteenveto

 

 • Jos velallinen on pyrkinyt käyttämään väärin sivullisen omaisuuden ulosmittauskieltoa ja tehnyt sivullisen kanssa järjestelyjä ulosoton välttämiseksi, sivullisen nimissä olevaa omaisuutta voidaan ulosmitata. 
 • Keinotekoisessa järjestelyssä on tyypillistä, että velallinen käyttää omistajan oikeuksiin verrattavaa valtaa omaisuuteen nähden, ja sivullinen vain pitää omaisuutta nimissään. 
 • Kun ulosottomies huomaa tällaisen järjestelyn, hän voi ulosmitata omaisuuden siitä huolimatta, että omaisuuden omistaja esittää väitteen siitä, että omaisuus kuuluu hänelle. Ulosottomies voi tehdä näin, jos omaisuuden omistaja ei pysty esittämään näyttöä tueksi väitteelleen.
 • Sivullinen, joka on joutunut tällaisen menettelyn kohteeksi, voi estää ulosmittauksen, jos hän pystyy esittämään näyttöä siitä, että hänen omistusoikeutensa on todellinen.

 

Summary in English

 

 • If the debtor has tried to misuse the prohibition to seize the property of an outsider and made arrangements with the outsider to evade seizure, property owned by an outsider may be seized. 
 • It’s typical in artificial arrangements that the debtor uses power comparable to the rights of the owner, and the outsider just keeps to property in his name.
 • When the seizure authority notices such arrangements, he can seize property regardless that the owner claims that the property belongs to him. The seizure authority may do this is the owner fails to show proof of ownership.
 • An outsider that has ended up in such a situation may block seizure is he can show proof that his right of ownership is real. 

 

Aiheesta muualla

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]