Minilex - Lakipuhelin

Keinotekoinen järjestely ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan sivulliselle kuuluvaa omaisuutta ei saa ulosmitata velallisen veloista. Ulosottomies voi kuitenkin tietyissä tapauksissa poiketa sivullisen nimissä olevan omaisuuden ulosmittaamiskiellosta. Silloin kun velallinen on pyrkinyt käyttämään väärin sivullisen omaisuuden ulosmittauskieltoa ja on tehnyt sivullisen kanssa järjestelyjä, joilla omaisuutta on saatettu sivullisen nimiin ulosoton välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumattomissa, voidaan sivullisenkin nimissä olevaa omaisuutta ulosmitata velallisen veloista. Kysymyksessä on keinotekoinen järjestely; todellisuudessa velallisen valta omaisuuteen ei ole päättynyt, vaikka se onkin keinotekoisesti jollakin muodollisesti oikealla oikeustoimella siirretty sivullisen nimiin.

Keinotekoisessa järjestelyssä on tyypillistä, että velallinen edelleen käyttää omistajan oikeuksiin verrattavaa valtaa omaisuuteen nähden, ja velallinen myös nauttii omaisuudesta saatavat edut. Sivullinen vain pitää omaisuutta nimissään, ehkä jopa velallisen maksamaa korvausta vastaan. Keinotekoisessa järjestelyssä omaisuutta nimellisesti hallitseva sivullinen voi olla luonnollinen henkilö tai järjestelyissä voidaan käyttää hyödyksi eri muotoisia yhtiöitä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kun ulosottomies havaitsee tällaisen järjestelyn, hän voi ulosmitata omaisuuden siitä huolimatta, että omaisuuden nimellinen omistaja esittää väitteen siitä, että omaisuus kuuluu hänelle. Ulosottomies voi toimia näin, jos omaisuuden nimellinen omistaja ei pysty esittämään näyttöä tueksi väitteelleen. Ulosottomies ei ota kantaa tehtyjen järjestelyjen lainmukaiseen tai muodolliseen virheettömyyteen, vaan tärkeintä sivuuttamisessa on se, että juridisesti oikea muoto ei vastaa todellisuudessa vallitsevaa asiaintilaa. Ulosmittaus voidaan toimittaa sivullisen nimissä olevasta omaisuudesta, jos velallisella ei ole muuta omaisuutta, josta ulosottovelat voitaisiin kattaa. Keinotekoisen järjestelyn sivuuttaminen kuuluu kihlakunnanvoudin toimivaltaan.

Sivullinen, joka on joutunut tällaisen menettelyn kohteeksi, voi estää ulosmittauksen, jos hän pystyy esittämään näyttöä siitä, että hänen omistusoikeutensa omaisuuteen on todellinen. Riittävää ulosmittauksen estämiseen on jo se, että sivullinen pystyy osoittamaan todennäköiseksi omistusoikeutensa mainittuun omaisuuteen. Jos sivullinen pystyy horjuttamaan oletusta velallisen kanssa tekemiensä järjestelyjen keinotekoisuudesta, hänelle voidaan antaa osoitus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa