Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisselvittely kiinteistön huutokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos velalliselta on ulosmitattu omaisuutta ja omaisuuteen kuuluu huutokaupattava kiinteistö, tulee ennen huutokauppaa toimittaa asianosaisselvittely. Selvittelyssä ulosottomiehen tulee ensinnäkin ennen kiinteistön huutokauppaa selvittää lainhuuto-ja kiinnitysrekisteristä panttioikeudet ja erityiset oikeudet sekä hallinnan perusteella huomioon otettavat kirjaamattomat erityiset oikeudet. Jos kiinteistöön kohdistuu ehdolliseen luovutukseen perustuva myyjän kauppahintasaatava, tällainen tulee myös selvittää sekä myynnissä pysytettävä ehto, jos omaisuus myydään ehto säilyttäen.

Edellä mainitun ulosottomiehen toimittaman selvityksen lisäksi asianosaisselvittelyyn kuuluu asianosaiskeskustelu, joka tulee järjestää viimeistään kaksi viikkoa ennen kiinteistön huutokauppaa. Asianosaiskeskusteluun kutsutaan velallinen, hakija ja yhteisomistajat sekä kaikki tunnetut velkojat ja erityisen oikeuden haltijat, joilla on panttioikeus tai muu asianosaisluetteloon merkittävä oikeus. Kutsusta tulee ilmetä tarpeelliset asianhallintatiedot, keskeiset tiedot asianosaiskeskustelusta sekä kuulutuksesta ja kehotus oikeuden haltijoille ilmoittaa asianosaiskeskustelussa tai kirjallisesti sitä ennen saatavansa tai muu oikeutensa. Tällaista saatavan tai muun oikeuden ilmoittamista kutsutaan valvonnaksi. Kutsussa kehotetaan asianosaisia esittämään velkakirja tai muu saamistodiste sekä panttikirja tai muu mahdollisesti oikeuden perusteena oleva asiakirja.

Kutsussa tulee ilmoittaa se, että jollei velkoja valvo kiinnitykseen perustuvaa panttisaatavaansa asianosaiskeskustelussa, häneltä peritään ulosottomaksu ja siitä, ettei huomautuksia tai vaatimuksia valvonnoista, myyntiehdoista tai myyntijärjestyksestä oteta huomioon asianosaiskeskustelun jälkeen. Jos muu saatava tai muu kuin kirjattu oikeus valvotaan asianosaiskeskustelun jälkeen, mutta viimeistään viikko ennen myyntiä, valvonta otetaan huomioon, jos myöhästymiseen on hyväksyttävä syy. Tämän jälkeen valvonta tuottaa oikeuden vain ylijäämään. Ulosottomiehen tulee varata muille asianosaiskeskustelun asianosaisille asianmukainen tilaisuus riitauttaa myöhästynyt valvonta.

Ulosottomiehellä on velvollisuus julkaista asianosaiskeskustelusta kuulutus paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä viimeistään neljä viikkoa ennen asianosaiskeskustelua. Kuulutus on lisäksi julkaistava virallisessa lehdessä viimeistään neljä viikkoa ennen asianosaiskeskustelua, jollei kaikkia asianosaisluetteloon merkittäviä oikeuksia ole selvitetty tai kutsua ole voitu toimittaa kaikille asianosaiskeskustelun asianosaisille. Kuulutuksessa tulee ilmoittaa tarpeelliset asianhallintatiedot, keskeiset tiedot asianosaiskeskustelusta, kehotus oikeudenhaltijoille ilmoittaa asianosaiskeskustelussa tai kirjallisesti sitä ennen saatavansa tai muu oikeutensa, eli valvoa saatavansa sekä kehotus esittää velkakirja tai muu saamistodiste sekä panttikirja tai muu mahdollisesti oikeuden perusteena oleva asiakirja. Kuulutukseen tulee liittää myös tiedot valvonnan myöhästymisen seurauksista sekä siitä, ettei huomautuksia tai vaatimuksia valvonnoista, myyntiehdoista tai myyntijärjestyksestä oteta huomioon asianosaiskeskustelun jälkeen. Kuulutuksessa saadaan julkaista velallisen tai muun omistajan nimi ja syntymävuosi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]