Minilex - Lakipuhelin

Arkaluonteiset henkilötiedot ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sivulliselta tietoja hankittaessa on vältettävä sitä, että ulosottomiehen haltuun joutuu ulosottoasiaan kuulumattomia arkaluontoisia henkilötietoja, lukuunottamatta velallisen saamia sosiaalietuuksia koskevia tietoja. Ulosottomiehellä on oikeus saada ulosoton toimittamisen kannalta välttämättömät tiedot, vaikka samalla paljastuu ulosottoasian ulkopuolisen henkilön taloudellista asemaa koskevia tietoja, jos tietoja velallisesta ei ole muulla tavoin kuin sivulliselta hankkien saatavissa.

Arkaluonteisina henkilötietoina pidetään tietoja, jotka ilmaisevat henkilön rotua tai etnistä alkuperää, henkilön yhteiskunnllista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta. Arkaluonteisena henkilötietona pidetään myös tietoa ammattiliittoon kuulumisesta. Henkilön rikollinen teko, rangaistus ja rikoksen seuraamus luetaan arkaluonteiseksi henkilötiedoksi. Terveydentila, sairaus ja vammaisuus, sekä henkilöön kohdistetut hoitotoimenpiteet ja niihin rinnastettavat toimet ovat tietoja, joiden laatu on lueteltu arkaluonteiseksi. Myös tiedot henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta tai käyttäytymisestä ovat sellaista arkaluonteista tietoa, joita ei saa luovuttaa ilman perusteltua syytä.

Luotto-, rahoitus-tai vakuustuslaitos ei saa ilmaista muulle kuin viranomaiselle, onko ulosottomies tehnyt tiedustelun ko. laitokselta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »