Minilex - Lakipuhelin

Arkaluonteiset henkilötiedot ulosotossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sivulliselta tietoja hankittaessa on vältettävä sitä, että ulosottomiehen haltuun joutuu ulosottoasiaan kuulumattomia arkaluontoisia henkilötietoja, lukuunottamatta velallisen saamia sosiaalietuuksia koskevia tietoja. Ulosottomiehellä on oikeus saada ulosoton toimittamisen kannalta välttämättömät tiedot, vaikka samalla paljastuu ulosottoasian ulkopuolisen henkilön taloudellista asemaa koskevia tietoja, jos tietoja velallisesta ei ole muulla tavoin kuin sivulliselta hankkien saatavissa.

Arkaluonteisina henkilötietoina pidetään tietoja, jotka ilmaisevat henkilön rotua tai etnistä alkuperää, henkilön yhteiskunnllista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta. Arkaluonteisena henkilötietona pidetään myös tietoa ammattiliittoon kuulumisesta. Henkilön rikollinen teko, rangaistus ja rikoksen seuraamus luetaan arkaluonteiseksi henkilötiedoksi. Terveydentila, sairaus ja vammaisuus, sekä henkilöön kohdistetut hoitotoimenpiteet ja niihin rinnastettavat toimet ovat tietoja, joiden laatu on lueteltu arkaluonteiseksi. Myös tiedot henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta tai käyttäytymisestä ovat sellaista arkaluonteista tietoa, joita ei saa luovuttaa ilman perusteltua syytä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Luotto-, rahoitus-tai vakuustuslaitos ei saa ilmaista muulle kuin viranomaiselle, onko ulosottomies tehnyt tiedustelun ko. laitokselta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa