Minilex - Lakipuhelin

Alaikäistä koskeva ilmoitus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos ulosottoperusteena on riita-asiassa annettu tuomio ja velallisena on alle 18-vuotias henkilö, ulosottomiehen tulee salassapitosäännösten estämättä tehdä asian vireilletulosta ilmoitus velallisen kotikunnan holhousviranomaiselle. Jos alaikäisellä, jota ilmoitus koskee, ei ole kotikuntaa Suomessa, ilmoitus tehdään sille holhousviranomaiselle, jonka toimialueella alaikäinen pääasiallisesti oleskelee. Ilmoituksen saatuaan holhousviranomaisen tulee ryhtyä toimenpiteisiin edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi ja tehdä tarvittaessa hakemus käräjäoikeudelle, jotta alaikäiselle määrättäisiin edunvalvoja. Ilmoitusta ei tehdä holhousviranomaiselle, jos kyseessä on vahingonkorvaussaatava. Täytäntöönpano on keskeytettynä holhousviranomaisen toimenpiteiden kannalta tarpeellisen ajan.

Alle 15- vuotiaasta velallisesta ei anneta ulosottorekisteristä todistusta. Vaikka muutoin tällaiseen todistukseen on jokaisella oikeus. Alle 15-vuotiaasta ei myöskään anneta tietoja luottotietotoiminnan harjoittajille. Tällaisia tietoja ovat maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevat tiedot, joista annettu estetodistus edeltävien kahden kuukauden ajalta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa