Hei,

Mikäli kuolinpesä todetaan varattomaksi ja sen tileiltä ei voida maksaa velkojien saatavia niin vapautuuko kuolinpesä velkavastuusta? Tuleeko kuolinpesä hakea tässä tilanteessa konkurssiin, mikäli velkojien saatavia ei voida maksaa, vai miten tilanteessa tulee/kannattaa käytännössä toimia? Mikäli kuolinpesä saa esimerkiksi seuraavana vuotena varoja kuten veronpalautusta, niin pitääkö kuolinpesän lyhentää velkojien saatavia näistä varoista? Vaikuttaako tilanteeseen jollain lailla se, että kuolinpesän ainoa osakas on alaikäinen lapsi?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kuolinpesän velat maksetaan pesän varoista siihen asti kun ne riittävät. Tällöin mahdollisesti maksamatta jäänyttä osaa ei peritä osakkailta, vaan ne jäävät velkojien tappioksi kun pesä on selvitetty.

Kuolinpesää ei tarvitse asettaa konkurssiin, jos vainajan jäämistö on niin vähäistä, että se riittää vain kohtuullisiin hautaus- ja perunkirjoituskustannuksiin. Tällaiset pesänselvitysvelat maksetaan aina pois ennen velkoja, joten velkojille ei jäisi jaettavaa.

Jos kuolinpesä on ylivelkainen mutta se sisältää jakokelpoista omaisuutta, se voidaan asettaa pesänselvittäjän selvitettäväksi tai konkurssiin, mutta näin ei ole pakko menetellä. Ylivelkainenkin kuolinpesä voidaan selvittää osakkaiden toimin, mutta jos selvitys ei heiltä onnistu, pesänselvittäjän tai konkurssin hakeminen on hyvä vaihtoehto. Kuolinpesän konkurssia voi hakea kuolinpesän osakas, kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä taikka kuolinpesän velkoja.

Jos kuolinpesään ilmestyy uusia varoja tai velkoja perunkirjoituksen tekemisen jälkeen, on kuukauden sisällä laadittava uusi täydennys- tai oikaisuperunkirja. Jos kyse on verotukseen liittyvästä asiasta, kuten veronpalautuksesta, myös Verohallinnolle on tehtävä ilmoitus. Uusista varoista maksetaan ensin mahdolliset jäljellä olevat pesänselvitysvelat pois, minkä jälkeen loput menevät yleensä velkojen maksuun.

Sillä että kuolinpesän osakas on alaikäinen, ei ole muuta merkitystä kuin että hänen mahdollisuutensa osallistua kuolinpesän asioiden hoitoon ovat hyvin rajalliset. Käytännössä alaikäisen huoltaja tai muu edunvalvoja tekee päätökset alaikäisen puolesta, kuitenkin tämän toiveet huomioon ottaen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »