Mitä sisälläänpitää testamentin muoto täysin omistusoikeuksin?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

kun testamenttiin on kirjattu jonkun saavan omaisuuden täysin omistusoikeuksin tarkoitetaan tällä sitä, että omaisuuden halutaan menevän kyseiselle henkilölle eli, että henkilöstä tulee kyseisen omaisuuden omistaja. Ilmaisulla "täysin omistusoikeuksin" korostetaan sitä, ettei testamentattua omaisuutta rajoita esimerkiksi toiselle annettu käyttöoikeus eli oikeus käyttää testamentattua omaisuutta (vaikkapa kesämökkiä). On nimittäin mahdollista laatia myös testamentti, jossa omaisuutta luovutetaan testamentin saajalle rajoitetuin omistusoikeuksin, käyttöoikeuksin tai tuotto-oikeuksin (oikeus nauttia omaisuuden tuotosta).

Kun omaisuutta testamentataan täysin omistusoikeuksin annetaan henkilölle niin sanottu rajoittamaton määräämisvalta kyseiseen omaisuuteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että omaisuuden saaneella henkilöllä on on oikeus päättää omaisuuden käytöstä ja näin myös esimerkiksi myydä tai lahjoittaa se eteenpäin. Lisäksi omaisuuden testamentilla täysin omistusoikeuksin saaneella henkilöllä on oikeus itse testamentata näin saamansa omaisuus. Testamentin saajalla on siis omistajan oikeudet kyseistä omaisuutta koskien.

Ongelmia voi kuitenkin tulla, jos testamentissa on esimerkiksi käytetty samaa omaisuutta koskien sekä ilmaisua täysin omistusoikeuksin että hallintaoikeuksin eli testamentissa on ristiriitaisia määräyksiä, tai jos testamentin sanamuoto ei vastaa testamentin laatijan tahtoa. Koska testamenttia tulisi tulkita sen laatijan (eli perittävän henkilön) tahdon mukaisesti, pitäisi testamentin muotoon tyytymättömän pyrkiä näyttämään toteen, ettei testamentin sisältö vastaa sen laatijan tahtoa.

Lisätietoa perimykseen liittyvissä asioista löydät Minilexin artikkeleissa. Testamentin laatimisessa tai tarkemmissa testamenttia koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä lakimiespuhelimen puoleen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »