Mitä lakia sovelletaan 1940-luvulla adoptoidun henkilön perintöoikeuteen? Henkilön A isovanhemmat ovat silloin adoptoineet hänet. A:n täti B on nyt kuollut, B:n perillisiä ovat hänen sisarustensa (kolme siskoa) lapset (joihin myös A biologisesti kuuluu). Kuuluuko A:lle samanlainen osuus perinnöstä kuin muillekin osakkaille vai onko hän adoption kautta B:n sisaren asemassa? Siis jaetaanko perintö kolmeen osaan, josta A jakaa sisarustensa kanssa yhden osuuden vai saako A yksin 1/4 -osan niin kuin olisi B:n sisko?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestä.

Kysymyksestäsi ei käy tarkasti ilmi kaikki yksityiskohdat mutta vastaan esittämäänne kysymykseen yleisesti.

Kyse on heikosta adoptiosta, jos ottolapsisuhde on perustettu ennen 1.1.1980. Heikossa adoptiossa ottolapsen perintöoikeudellinen suhde biologisiin vanhempiinsa ja heidän sukuunsa ei katkea. Tämä merkitsee sitä, että ottolapsi perii biologiset vanhempansa ja sisaruksensa. Ottolapsella ei kuitenkaan ole oikeutta periä ottovanhempansa sukulaisia. Tällöin A ei voi periä B:n, vaikka hän on adoption kautta hänen sisar. Sen sijaan A perii B yhdessä tämän sisarustensa lasten kanssa.

Jos ymmärsin kysymyksesi oikein, A:n biologisen vanhemman vanhemmat ovat adoptoineet A: n. B on A:n biologinen täti. Tällöinhän B:n sisarukset perivät B:n, eikä A ole edes perillisasemassa hänen jälkeen. Kysymyksestäsi ei käy tarkasti ilmi, onko B A:n isän sisar tai äidin sisar. Jos jompikumpi heistä on B:n sisar, ja hän on kuollut, A saa perintöä hänen sijaan. Tällöin hänen osuus olisi ¼, ellei A:lla ole biologisia sisaruksia, jolloin ¼ jaetaan heidän kesken.

Lopuksi on vielä tärkeää huomata, että ottovanhempi voi hakemuksella muuttaa heikon adoption vahvaksi adoptioksi. Vahvassa adoptiossa ottolapsella ei ole oikeutta periä biologisia vanhempiaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »