Olen perinyt isältäni osuuden metsäpalstasta (kiinteistö on jakamaton ja sillä on useita omistajia) ja minulla on tästä asianmukainen ositus- ja perinnönjakokirja. Lakimies sanoi, ettei lainhuudatusta tehdä, koska kyse on osuudesta. Minulle jäi kuitenkin epäselväksi, mitä minun ylipäätään pitäisi tehdä, ilmoittaa omistukseni jonnekin kenties? Perinnönjaosta on kaiken lisäksi jo hieman aikaa, mutta olen unohtanut koko asian. Olisin myös halukas myymään oman osuuteni jollekin, jolla on samasta palstasta isompi osuus. Miten minun pitäisi siinä toimia?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lainhuudatuksella tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kiinteistön omistajalla on lakiin perustuva lainhuudatusvelvollisuus. Perinnönjaon jälkeen lainhuudatusvelvollisuus alkaa perinnönjaon saatua lainvoiman, eli moiteoikeuden päättymisen jälkeen. Sopimusjaossa moiteoikeutta ei ole lainkaan ja pesänjakajan suorittamassa toimitusjaossa moiteaika on 6 kuukautta. Lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa lainhuudatusvelvollisuuden alkamisesta. Lainhuudatusvelvollisuuden kannalta sillä ei ole mitään merkitystä onko omistajia yksi vai useampia. Myös yhteisesti omistetun kiinteistön omistajat on kirjattava rekisteriin.

Kun omistusoikeutesi on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on osuutesi myyminen myös helpompaa. Tällöin uusi omistaja ei tarvitse oman saantonsa lainhuudattamiseen aikaisempien saantojen asiakirjoja eikä oikeudestasi luovuttaa osuutta kiinteistöstä ole epäselvyyttä.
Kun perinnönjako on tehty ja omistuksesi osuuteen kiinteistöstä on siinä vahvistettu, voit vapaasti määrätä siitä haluamallasi tavalla. Eli voit vapaasti myydä osuutesi haluamallesi henkilölle. Kaupassa on noudatettava niitä säännöksiä, joita kiinteistön luovutuksesta on säädetty. Tärkeimmät säännökset koskevat kauppakirjan muotoa ja vähimmäissisältöä sekä itse kaupantekoa. Muotovaatimusten noudattaminen on edellytyksenä sitovalle kaupalle.

Kauppakirja on laadittava kirjallisesti. Ostajan ja myyjän tai heidän valtuuttamien henkilöiden on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan tulee vahvistaa kauppakirja kaikkien allekirjoittaneiden ollessa samanaikaisesti läsnä. Kauppakirjasta on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot: luovutustarkoitus (esim. kauppa, lahja, vaihto), luovutettava kiinteistö (nimi ja kiinteistötunnus), myyjä ja ostaja sekä kauppahinta tai muu vastike. Kauppakirjan laatimiseen voit saada apua kiinteistöasiat tuntevalta lakimieheltä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »