saanko viedä 10vuotiaan tyttäreni laivalle (trku-Tukholma perus miniristeily)
Hänet on siis huostaanotettu n.8 vuotta sitten. En ole allekirjoittanut ainakaan mitään papereita missä lukisi että en saisi.
Hän on nyt pidemmällä lomalla luonamme ja haluisimme tehdä yhdessä pienen reissun.
Olisi kiva tietää mitä laki sanoo tälläiseen asiaan. minulla ei siis itsellä ole eikä ole ikinä ollutkaan minkäänlaista alkoholi/muuta päihdeongelmaa. Että huostaanotto ei ole tälläisestä johtunut.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lastensuojelulaki 45 §: "Kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta." Saman pykälän 3. momentin mukaan kuitenkin näissä tilanteissa on pyrittävä yhteistoimintaan lapsen, vanhemman ja huoltajan kanssa ja ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on siis oikeus päättää lasten olinpaikasta lapsen edun mukaisesti. Muilta kuin edellä mainituilta osin lapsen huoltajuus ja edunvalvonta on edelleen Sinulla huostaanotosta huolimatta. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja lapsen sijaishuoltopaikan on tuettava ja edistettävä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä lapsen ja muiden hänelle läheisten henkilöiden yhteydenpitoa. Muutenkin lapsen asioissa on otettava aina huomioon lapsen etu ja mahdollisuus tavata vanhempiaan. Voisi helposti uskoa, että lapsen edun mukaista on päästä mainitsemallesi risteilylle.
Toisaalta, kuten edellä sanottu, sosiaalihuollosta vastaavalla elimellä on oikeus päättää lapsen olinpaikasta, vaikkakin näiden päätösten tulee aina olla juuri huostaanoton tarkoitusta toteuttavia sekä lasten edun mukaisia. Tämä huomioiden on toimielimellä on tuskin ainakaan lain antamaa oikeutta kieltää lapsen risteilylle viemistä. Mikäli ei ole sovittu tai kerrottu rajoituksista viedä lasta risteilylle lomien aikana, ei tälle uskoakseni ole estettä. Voi kuitenkin olla kannattavaa ainakin ilmoittaa lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle tai muulle lastensuojelun työntekijälle lapsen viemisestä risteilylle tai sitten varmistaa asia kysymällä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »