Vainajalla on testamentti joka määrää varallisuuden jaettavaksi 3:n lapsen kesken. Vainajalla on kuitenkin ottolapseksi annettu lapsi, joka ei siis sisälly testamenttiin. Vainajalla on säästövakuutus jonka edunsaajina ovat lapset. Kuinka tuon 4:n lapsen kohdalla - saako hän 1/4 vakuutuksesta vai 1/8 osan testamentin mukaan?
T.Soile

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Ottolasta koskeva sääntely on kaksijakoinen, sillä on olemassa ns. heikko adoptio ja vahva adoptio. Mikäli adoptio on vahvistettu ennen 1.1.1980 sovelletaan jo kumottua adoptiolakia ja kyseessä on heikko adoptio. Tuona päivämääränä tai sen jälkeen vahvistetut adoptiot ovat vahvoja adoptioita.
Heikossa adoptiossa ottolapsen suhde biologiseen vanhempaan ei katkea kokonaan ja tämä koskee myös perintöä. Ottolapseksi annettu lapsi perii siis myös biologiset vanhempansa ja hänellä on oikeus yhtä suureen osaan kuin muillakin perillisillä. Heikon adoption tapauksessa ottolapseksi annettu henkilö perii 1/4 vakuutuksesta.
Jos adoptio on vahvistettu 1.1.1980 tai sen jälkeen, se luokitellaan vahvaksi adoptioksi. Vahvassa adoptiossa adoptoitavan henkilön suhteet alkuperäisiin vanhempiin katkaistaan täysin. Katkeaminen koskee myös perintöoikeudellisia suhteita. Adoptoitavaksi annettu ei siis peri lainkaan biologisia vanhempiaan. Eri asia on, jos hänelle on testamentissa jotain erikseen määrätty. Tällöin hänelle kuuluu testamentissa määrätty osuus, jos se ei loukkaa muiden lapsien lakiosaoikeuksia.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »