Vainajalla on testamentti joka määrää varallisuuden jaettavaksi 3:n lapsen kesken. Vainajalla on kuitenkin ottolapseksi annettu lapsi, joka ei siis sisälly testamenttiin. Vainajalla on säästövakuutus jonka edunsaajina ovat lapset. Kuinka tuon 4:n lapsen kohdalla - saako hän 1/4 vakuutuksesta vai 1/8 osan testamentin mukaan?
T.Soile

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset