Hei,

Tilanne on seuraavanlainen, olen ollut 3½ vuotta avioliitossa ja nyt on tulossa ero, avioehtoa meillä ei ole.

Kysyisin sellaista juttua että:

Sain perinnöksi noin 1½ vuotta sitten papaltani n. 40000 euroa. Tietääkseni tämä raha on vaimoni saavuttamattomissa, eikö?

Toiseksi, vaimoni joutui ulkomailla asuessamme urheiluonnettomuuteen, jonka seurauksena hän joutui sairaalaan leikattavaksi. Maksoin perintörahoistani leikkauksen, mutta teimme kirjallisen sopimuksen, jossa maksusta tehtiin laina, jonka vaimoni maksaa takaisin mahd. pian. Miten saan lainan takaisin? Kuuluuko puolison elatusvelvollisuuteen maksaa, vaikkakin saman leikkauksen olisi saanut parin kuukauden odotuksen jälkeen ilmaiseksi?

Entä elatusvelvollisuus kun molemmat on työelämässä, ja toinen ei maksa puolia kuluista?

2 vastausta


Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistäsi,

Mikäli teillä ei ole avioehtoa, avioeron perusteella toimitettavassa omaisuuden osituksessa jaetaan pääsäännön mukaan puolisoiden kaikki omaisuus tasan puolisoiden kesken. Mikäli kyseinen peritty omaisuus on tullut sinulle ns. vapaaomaisuusmääräyksin, eli testamentissa on määrätty, että saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatuun omaisuuteen, tämä ei kuulu ositettaviin varoihin.

Laissa on lisäksi tiettyjä määräyksiä osituksen sovittelusta. Ositusta voidaan sovitella, jos ositus muutoin johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen taikka siihen, että toinen puoliso saisi perusteettomasti taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkittaessa on otettava erityisesti huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat. Sovittelun seurauksena voidaan siis määrätä, että puoliso ei saa avio-oikeuden nojalla toisen puolison omaisuutta tai että oikeutta avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen rajoitetaan. Avio-oikeus voidaan myös sulkea pois toisen puolison osalta johonkin tiettyyn omaisuuteen esim. perintönä saatuun omaisuuteen.

Laissa säädetään, että kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Vastuu perheen elatuksesta jakaantuu puolisoiden kesken heidän kykyjensä mukaan. Puoliso, joka katsoo tietyistä kustannuksista yksin vastaamalla ylittäneensä oman osuutensa, voi vaatia tasausta elatusapuna.

Mikäli haluat tarkentavia tietoja, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

2 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Täydennän vielä vastaustani; Mikäli puolisoilla on keskinäisiä saatavia, voidaan ne ottaa osituksessa myös huomioon.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »