Hei, veljeni kuoli ja häneltä jäi pieni kaksio. Perillisiä on viisi ja veljelleni jäi velkaa noin 20000 euroa, nyt olisi kaupat asunnolle mutta yksi osakas ei suostu, yhtiövastikkeet maksamatta 4 kk, ja pankille velkaa 14 000.
Ostatajlla rahat jo valmiina pankissa, ja tämä joka ei nyt suostu myymään, niin aikoi ostaa ensin sen asunnon 32400 hinnalla, ja mutta perui sitten , ja nyt asunto saataisiin myytyä samalla hinnalla, mutta tämä osakas vaatii nyt kuitenkin isompaa hintaa, miten voi toimia eihän veljen velkoja voi jättää maksamatta ja myynnistä saisi ne rahat, eli tämä yksi osakas vain pistää vastaan
terv silja tolvanen

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Ellei kuolinpesän yhteishallintoa ole sopimuksella järjestetty toisin, tulee kaikki kuolinpesää koskevat päätökset tehdä yksimielisesti. Mikäli omaisuutta koskevasta asiasta ei kuitenkaan pystytä tekemään yksimielistä päätöstä, eikä muunlaisesta kuolinpesän hallinnosta ole sovittu tai päästä sopimukseen, jää vaihtoehdoksi kuolinpesän virallisselvityksen hakeminen. Tämä tarkoittaa tuomioistuimen määräämän pesänselvittäjän hallintoa. Kannattaa huomata, että myös pesän velkojat voivat hakea pesänselvittäjää esitettyään kuolinpesälle maksuvaatimuksen ja varattuaan sille kohtuullisen maksuajan tai esitettyään selvityksen kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta.

Kuolinpesän osakas voi hakea pesänselvittäjää eikä hänen tarvitse perustella hakemustaan. Kun pesänselvittäjä on määrätty, tekee pesänselvittäjä yksin pesää koskevat päätökset. On tärkeää huomata, että kun jäämistö on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon, pesän osakkaat menettävät oikeutensa tehdä päätöksiä kuolinpesää koskevissa asioissa. Tällöin päätäntävalta siitä, tuleeko mainittu asunto myydä, kuuluisi yksin pesänselvittäjälle. Pesänselvittäjän vallassa olisi myös se, mihin hintaan asunto myytäisiin ja kenelle. Pesänselvityksen ensisijainen tavoite on kuitenkin velkojen maksaminen tai pääsy sovintoon velkojien kanssa, mikä rajaa pesänselvittäjän päätösvaltaa. Luovutus tai muu vastaava toimi on näin ollen sallittu, jos se edesauttaa velkojen selvittämistä. Pesänselvittäjän on ennen irtaimen omaisuuden realisoimista tiedusteltava asiasta osakkaiden mielipidettä, mutta heidän suostumuksensa ei ole luovutuksen tehokkuuden edellytys.

Pesänselvittäjäksi oikeuden on määrättävä henkilö, jonka voidaan olettaa suorittavan pesänselvityksen sen laadun edellyttämällä taidolla ja joka siihen suostuu. Käytännössä pesänselvittäjäksi määrätään lähes poikkeuksetta perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut asianajaja. Osakas voidaan määrätä pesänselvittäjäksi vain, jos muut osakkaat eivät sitä vastusta ja määräämiseen on erityinen syy. Sopivuus pesänselvittäjän tehtävään edellyttää aina puolueettomuutta suhteessa pesän osakkaisiin.

Pesänselvittäjän tekemät oikeustoimet, kuten esimerkiksi omaisuuden myynnit, jäävät pysyviksi, mutta hänen tehtyä pesänselvityksen jälkeen lopputilityksen voivat osakkaat moittia tehtyjä päätöksiä moitekanteella määräajassa. Toisin kuin perinnönjaon moitekanne, pesänselvityksen moitekanne ei koskaan voi johtaa siihen, että pesänselvitys julistettaisiin pätemättömäksi. Jos joku osakkaista moittii pesänselvittäjän toimintaa, voi pesänselvittäjä joutua maksamaan korvausta pesänselvitystä moittivalle, mikäli hän on aiheuttanut tahallaan tai huoimattomuudesta vahinkoa tälle osakkaalle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »