Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakajan palkkion maksaminen pesän ulkopuolisilla varoilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kyseessä jakamaton kuolinpesä, jonka varallisuus on ainoastaan kiinteää- ja irtaintaomaisuutta, jonka osuus vähäinen. Kuolinpesässä ollut alunperin 6 osakasta, mutta nyt kaksi, A (5 osuutta, ostanut 4 sisarosuutta) ja E yhdellä osuudella. E on jääräpää, eikä suostu osuutensa myyntiin osuuttaan vastaavalla hinnalla, joka lienee 1/6 käyvästäarvosta (käypäarvo on arvioitu kiinteistönvälittäjän toimesta). Jos haetaan pesänjakaja perinnönjakoa varten, voiko hänen palkkionsa maksaa pesänulkopuolisilla varoilla (kiinteistöä ei myydä, vaan osakas A maksaa pesänjakajan palkkion sekä osakkalle E pesänjakajan määräämän summan, josta vähennetään hänen osuutensa pesänjakajan palkkiosta )? Vai pistääkö hän kuolinpesän myyntiin, ottaa palkkionsa päältä ja jakaa loput osakkaille omistusten suhteessa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Perintökaaren mukaan pesänjakajalla on oikeus saada pesän varoista kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Nämä maksetaan siis lähtökohtaisesti pesän varoista. Tästä voidaan kuitenkin poiketa osakkaiden välisellä sopimuksella. Kuolinpesän osakkaat A ja E voivat siis sopia, että he vastaavat henkilökohtaisesti pesänjakajan palkkiosta, jolloin omaisuutta ei tarvitse realisoida.

Pesänjakaja ei voi myydä pesään kuuluvaa omaisuutta oman palkkionsa maksamista varten, ilman osakkaiden suostumusta. Pesänjakajan palkkio voidaankin maksaa pesän ulkopuolisilla varoilla, jos osakkaat niin keskenään sopivat.

On kuitenkin syytä huomioida, että jos perinnönjako on suoritettu, eivätkä pesän osakkaat maksa pesänjakajan palkkiota, voi pesänjakaja pesän velkojana hakea pesänselvittäjän määräämistä jo jaettuun kuolinpesään. Silloin jako peruuntuu ja osakkaiden on maksettava palkkiosta puuttuva määrä rahana kuolinpesään tai pesänselvittäjä voi tietyin edellytyksin realisoida omaisuutta velkojen maksamiseksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »