Kyseessä jakamaton kuolinpesä, jonka varallisuus on ainoastaan kiinteää- ja irtaintaomaisuutta, jonka osuus vähäinen. Kuolinpesässä ollut alunperin 6 osakasta, mutta nyt kaksi, A (5 osuutta, ostanut 4 sisarosuutta) ja E yhdellä osuudella. E on jääräpää, eikä suostu osuutensa myyntiin osuuttaan vastaavalla hinnalla, joka lienee 1/6 käyvästäarvosta (käypäarvo on arvioitu kiinteistönvälittäjän toimesta). Jos haetaan pesänjakaja perinnönjakoa varten, voiko hänen palkkionsa maksaa pesänulkopuolisilla varoilla (kiinteistöä ei myydä, vaan osakas A maksaa pesänjakajan palkkion sekä osakkalle E pesänjakajan määräämän summan, josta vähennetään hänen osuutensa pesänjakajan palkkiosta )? Vai pistääkö hän kuolinpesän myyntiin, ottaa palkkionsa päältä ja jakaa loput osakkaille omistusten suhteessa?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset