Biologinen äitini on kuollut syksyllä ja käsittääkseni olen oikeutettu ainakin lakiosaan. Minut on adoptoitu 60-luvulla eikä sitä ole vahvistettu. Äidilläni on minun lksäkseni 2 lasta. Kuulin toiselta veljeltäni että lakimies on hakenut lisäaikaa perunkirjotuksiin. Minuun hän ei ole ollut missään yhteydessä. Miksi lisäaikaa voidaan hakea ja miten kauan sitä voidaan hakea?. Kirjataanko perunkirjotuksissa maininta että vaadin lakiosuuden jos testamentti on tehty kahdelle lapselle. Eikö lakimiehen pitäisi olla myös minuun yhteydessä vai riittääkö että saant tiedon muuta kautta?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lisäaikaa voidaan hakea kolmen kuukauden kuluessa (eli samassa ajassa kuin perunkirjoitus tulee normaalisti toimittaa) perittävän kuolemasta asianomaiselta lääninverovirastolta ja sitä voidaan myöntää pesän laadun tai muun erityisen syyn vuoksi. Perusteena voi siis olla esimerkiksi pesän selvittämisen hankaluus.

Perukirjaan ei tarvitse merkitä lakiosavaatimusta, mutta kaikki osakkaat on mainittava riippumatta siitä, tulevatko he saamaan omaisuutta perinnönjaossa. Jos perittävä on tehnyt testamentin, on testamentin saajien annettava testamentti Sinulle tiedoksi, jotta testamentti voisi saada lainvoiman. Jollei testamenttia anneta tiedoksi, ei testamenttia voida laillisesti panna täytäntöön. Tiedoksisaannin jälkeen Sinun on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksesi testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu Sinulle tiedoksi. On tärkeää huomata, että mainitun kuuden kuukauden määräajan kuluttua loppuun lakiosaan ei voida enää vedota, jos siihen ei ole vedottu määräaikana.

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus hakea kuolinpesän luovuttamista tuomioistuimen määräämän pesänselvittäjän hallintoon. Jos kyseinen lakimies on määrätty kuolinpesän pesänselvittäjäksi, niin oikeus edustaa kuolinpesää kuuluu yksinomaan pesänselvittäjälle eikä hän tarvitse osakkaiden suostumusta esimerkiksi lisäajan hakemiseen perunkirjoituksen toimittamiseen. Pesänselvittäjä voi kuitenkin olla velvollinen antamaan selonteon hallinnostaan jo pesänselvityksen aikana. Tämän lisäksi pesänselvittäjä on aina lopputilivelvollinen saatettuaan pesänselvityksen loppuun saakka. Tuomioistuinkin voi määrätä osakkaan, eli myös Sinun, hakemuksesta pesänselvittäjän antamaan selonteon hallinnostaan. Tämä voi tapahtua missä vaiheessa selvitystä tahansa eli kyseessä ei tällöin ole pesänselvittäjän lopputilitys. Pesänselvittäjän tulee myös kutsua Sinut perunkirjoitukseen, kun hän on päättänyt sen ajankohdan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »