Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron suuruus , keskinäinen oikeusomistustestamentti, avopari, yksi yhteinen täysi-ikäinen lapsi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Olemme avoliitossa ja haluamme tehdä keskinäisen oikeusomistus-testamentin (hallintaoikeustestamenttia emme halua tehdä), mutta perintöveron suuruus pelottaa. Kuinka suuri se on? Alentaako perintöveron suuruutta se seikka, että meillä on yhteinen täysi-ikäinen lapsi (isyys tunnustettu)? Entä jos lapsemme kuolee ennen meitä vanhempiaan, vaikuttaako se perintöveron suuruuteen puolison aikanaan kuoltua?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Korjaan sen verran, että tarkoittamanne testamentti on nimeltään keskinäinen omistusoikeustestamentti. Perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, mikä omaisuudella oli verovelvollisuuden alkaessa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Siihen, kuinka käypä arvo määritetään, vaikuttavat useat seikat.

Jos olette asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai teillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, niin teidät molemmat voidaan periessänne toisenne lukea kevyemmin verotettavaan luokkaan I, mutta ainoastaan siihen määrään asti, joka vastaa avustusta, johon avopuoliso voisi olla oikeutettu sen vuoksi, että hänen toimeentulonsa olisi perittävän kuoleman vuoksi heikentynyt tai se olisi tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Jos testamentti on laadittu suhteelliseen suureen omaisuuteen oikeuttavana, ei kuitenkaan avustusta ilmeisesti olisi tarvetta myöntää, jolloin avopuoliso mahdollisesti ei olisi oikeutettu lainkaan luokkaan I. Asiasta kannattaisi kysyä tarkemmin lakimieheltä. Lisäksi on huomattava, että mikäli viiden vuoden aika yhteisessä taloudessa ei ole täyttynyt, on vaatimuksena, että yhteinen lapsi olisi joskus ollut teillä yhteisessä huollossa, eli jos isyys olisi tunnustettu vasta täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen, ei lapsi ole ollut teillä yhteisessä huollossa. Lapsen kuolema ei kuitenkaan vaikuta perintöveron suuruuteen.

Edellä kerrotusta huolimatta, jos olette eläneet avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti ja teillä on tai on ollut yhteinen lapsi, minkä lisäksi teihin sovelletaan kuolinvuoden tuloverotuksessa tuloverolain puolisoita koskevia säännöksiä, kuulutte molemmat veroluokkaan I tapauksessa, jossa toinen saa testamentin toiselta.

Alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta ei tarvitse maksaa veroa. Jäljempänä oleva verkko-osoite ohjaa sivulle, jolla esitetään perintöveron suuruudet taulukoituna. Perinnöllä tai testamentilla saatavan omaisuuden arvo euroissa määrittää, mikä on veron suuruus alarajan kohdalla. Esimerkiksi omaisuuden arvon ollessa välillä 40 000 - 60 000 euroa maksetaan veroa 1700 euroa alarajan kohdalla, ja 40 000 euroa ylittävästä osasta vero on 11 prosenttia. Veron laskentaperusteet ovat muuttuvia, mutta luokassa I tämänhetkiset laskentaperusteet ovat voimassa vielä vuonna 2016, ja luokan II perusteet ovat toistaiseksi voimassa. Perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on kuitenkin verovapaata 4 000 euroon asti.

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Perinto

Perintöä koskevissa asioissa on mahdollisuus monenlaiseen verosuunnitteluun testamentin avulla, joten on suositeltavaa kysyä näistä erilaisista mahdollisuuksista lakimieheltä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »