Hei
Perimme veljeni kanssa isältämme asunto-osakkeen, jonka arvoksi perunkirjaan merkittiin 75000 e. Isämme oli tehnyt testamentin, jossa määrättiin että hänen avopuolisonsa saa asua asunnossa elämänsä loppuun asti. Asunnossa on tehty putkiremontti, joka maksoi 34000e. Lyhennämme sitä rahoitusvastikkeen muodossa veljeni kanssa kuukausittain. Yhtiövastikkeen ja muut asumiskulut hoitaa isämme avovaimo. Nyt veljeni haluaisi myydä oman puolikkaansa minulle päästäkseen kuukausittain menevästä maksusta. Kysymys kuuluu, miten myyntisumma määriteltäisiin välttyäksemme esim lahjaverolta?
Asunto sijaitsee Mikkelissä.
Nimim. Neuvosta kiitollinen

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

On huomattava, että avovaimon suostumus tarvitaan asunto-osakkeen myymiseen. Jos omistaja on suostumuksetta tai luvatta määrännyt testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden alaisesta omaisuudesta, on toimenpide pätemätön käyttöoikeuden haltijaa, tapauksessa siis avovaimoa, kohtaan. Jollei suostumusta saada, on oikeudella valta hakemuksesta sallia aiottu toimi, milloin siihen on syytä.

Jos veljesi myy asunnon, niin asunnon myynnistä saatu voitto (tai tappio) lasketaan niin, että asunnon myyntihinnasta vähennetään asunnon hankintahinta sekä asunnon hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut. Jos on saanut asunnon perintönä tai lahjana, hankintahinta on sama kuin verotusarvo, jota on käytetty perintö- ja lahjaverotuksessa, tapauksessa siis 75 000 euroa. Koska veljesi omistaa puolet asunto-osakkeesta, määräytyisi myyntivoitto tai tappio hänen myydessään määräosansa sinulle siten, että hankintameno olisi 37 500 euroa. Jos siis myynnistä kertyisi voittoa, tulisi voitosta maksaa veroa. Myyntivoitto verotetaan sen vuoden pääomatulona, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty. Kauppahinnan maksuajankohta ei vaikuta verotusajankohtaan. Toisaalta jos myynnistä kertyisi myyntitappiota, syntyisi myyntitappio sinä kalenterivuonna, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty. Myyntitappion voi vähentää myyntivoitoista sinä verovuonna, jona tappio on syntynyt. Jos koko tappiota ei voi vähentää samana vuonna, vähennyksen voi tehdä viiden seuraavan vuoden myyntivoitoista.

Veljesi välttyisi siis myyntivoiton verottamiselta siten, että myyntihinta olisi yhtä paljon tai vähemmän kuin asunto-osakkeen puolikkaan arvo perukirjan mukaan.

Asunto-osakkeen ostajana maksaisit varainsiirtoveroa 2 % velattomasta myyntihinnasta. Varainsiirtovero maksetaan kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Asunnon ostaja ilmoittaa tiedot Verohallintoon varainsiirtoveroilmoituksella.

Jos kaupanteossa vastikkeeksi on sovittu enintään 75 % (3/4) omaisuuden käyvästä arvosta, on kyseessä lahjanluonteinen kauppa. Tällöin käyvän arvon ja sovitun kauppahinnan välinen erotus katsotaan lahjaksi. Tällaisesta lahjanluonteisesta kaupasta on tehtävä lahjaveroilmoitus Verohallinnolle.
Itse välttyisit lahjaverolta silloin, jos vastikkeeksi sovittaisiin enemmän kuin 3/4 asunnon käyvästä arvosta. On tärkeää huomata, ettei käypä arvo ole sama kuin hankintahinta, vaan lahjoitetun omaisuuden (eli käyvän arvon ja kauppahinnan erotuksen) lahjaveroarvona pidetään sen käypää arvoa lahjoitushetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan verotuksessa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa eli hintaa, jolla omaisuus suostuttaisiin myymään ja ostamaan toisilleen vieraiden henkilöiden välisessä kaupassa. Mikäli käyttöoikeuden haltija suostuisi osuuden myymiseen vain ehdolla, että hänen käyttöoikeutensa säilyy, on selvää, että tämä kohdetta rasittava käyttöoikeus vähentää asunto-osakkeen käypää arvoa. Lisätietoja käyvän arvon määrittämisestä löytyy seuraavasta: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Lahja/Varojen_arvostamista_perinto_ja_lahjaver(35252).

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »