Hei. Mitä minun pitää ottaa huomioon perinnön jaossa? Olen toinen rintaperillisistä, isällä on testamentti sekä leskellä ja isällä on yhteinen asunto ja avioehto?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestisäsi,

Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan. Tällöin perilliset sekä testamentisaajat saavat heille kullekin kuuluvan osan omaisuudesta. Perinnönjako voidaan tehdä vasta kun vainajan ja kuolinpesän velat on maksettu. Kun puolisoilla on täydellinen avioehto, suoritetaan omaisuuden erittely.

Perinnönjaosta on laadittava jakokirja ja osakkaiden on se allekirjoitettava. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Jos pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, ei osakkaiden allekirjoituksia tarvita, vaan tällöin riittää pesänjakajan allekirjoitus.

Rintaperillisellä on lisäksi aina oikeus lakiosaan. Sen määrä on lain mukaan puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta.

Tärkeää on huomata, että leskellä on oikeus pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan, jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu.

Koska kysymyksestänne ei käy selville avioehdon tarkempaa sisältöä eikä myöskään testamentin sisältöä, on vaikeaa antaa tarkempaa vastausta kysymykseenne. Voitte kuitenkin vielä olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »