Hei
Voiko perinnönjakoasiakirjan tehdä itse ja onko muoto juuri sellainen kuin netin asiakirjamalleissa näkyy? Tarvitaanko lisäksi muuta kuin virkatodistukset pesän osakkailta? Mihin kaikkialle asiakirja pitää saattaa tiedoksi, jos jaettavaa ei ole muuta kuin perintönä tullut osuus vanhemman asunto-osakkeesta?

3 vastausta


Minilex

3 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistäsi,

Perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Mikäli kyseessä on osakkaiden tekemä sopimusjako, tulee kaikkien osakkaiden allekirjoittaa jakokirja. Lisäksi vaaditaan myös, että kaksi esteetöntä todistajaa todistaa se oikeaksi. Perinnönjakosopimus on siis tehtävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää ainakin pesän osakkaiden nimet ja osakkuuden perusta, osakkaille tulevat jako-osuudet ja lisäksi mitä omaisuutta osakkaat saavat pesästä.

Mikäli pesässä on kuitenkin vain yksi osakas, perinnönjakoa ei tarvita. Tällöin kuolinpesä lakkaa Verohallinnossa, kun perukirjan kopio on toimitettu verotoimistoon perintöverotusta varten.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

3 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lisään vielä täydentäen edelliseen vastaukseeni, että omaisuuden katsotaan siis siirtyvän sinulle silloin, kun kuolinpesä on selvitetty, yleensä siis perunkirjoituksen yhteydessä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Minilex

3 vastausta

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Eli jos pesässä on yksi osakas, omaisuuden katsotaan siirtyvän perunkirjoituksen yhteydessä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »