Jos isovanhempi kuolee ja hänellä on enää yksi rintaperillinen jäljellä ja 2 lastenlasta niin miten jako menee. Saako jokainen (kolme) 1/3 osaa perinnöstä vai saako rintaperillinen 1/2 ja 2 lastenlasta 1/4 osan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Vaikka muut rintaperilliset ovat kuolleet, riippuu jako siitä, miten monta rintaperillistä kaiken kaikkiaan perittävällä on ollut. Rintaperilliset ovat lähinnä oikeutettuja perintöön. Jokaisen rintaperillisen sukuhaaralle kuuluu yhtä suuri osuus perinnöstä, myös kuolleiden rintaperillisten sukuhaaroille. Perintö ei siis jakaudu ainoastaan elossa olevien rintaperillisten sukuhaaroille. Jos henkilöllä on esimerkiksi ollut yhteensä kolme rintaperillistä, joista kaksi on kuollut, saa eloonjäänyt rintaperillinen 1/3 perinnöstä. Vaikka tällä eloonjääneellä rintaperillisellä olisi lapsia, nämä eivät peri isovanhempaansa. Sen sijaan kuolleiden rintaperillisten sijaan tulevat näiden lapset, mikä käyttämässäni esimerkissä tarkoittaisi, että jos toisella kuolleella rintaperillisellä olisi yksi lapsi, saisi tämä 1/3 perinnöstä. Jos toisella kuolleella rintaperillisellä olisi kaksi lasta, saisi kumpikin yhtä suuren osan siitä, mikä olisi tullut heidän vanhemmalleen, jos tämä olisi ollut elossa isovanhemman kuollessa. Tämä tarkoittaisi, että nämä lapsenlapset saisivat 1/3 : 2 = 1/6 perinnöstä. On huomattava se, että niin sanotussa ensimmäisessä parenteelissa sijaisperimysoikeus on rajoittamaton eli mikäli vainajan lapsi ja myöskin tämän lapset ovat kuolleet, perinnön saajaksi tulevat heidän lapsensa ja niin edelleen.
Jos kyseessä olevalla isovanhemmalla oli joku kuollut rintaperillinen, jolla ei ollut lapsia, jakaantuu perintö muiden rintaperillisten tai sukuhaarojen kesken. Esimerkiksi jos oli kolme rintaperillistä, joista kaksi oli kuollut ja yksi elossa ja toisella näistä kuolleista ei ollut lapsia, ja toisella kuolleella on kaksi lasta, saa eloonjäänyt rintaperillinen 1/2 perinnöstä ja toisen kuolleen rintaperillisen lapset kumpikin 1/4 perinnöstä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »