Tervehdys,

Meillä on 6 sisarrusta ja yhdellä sisarruksella on ulosotossa velkoja. Tämä sisarrus ei halua toimittaa kuolinpesänjakoa ja on huonosti tavoitettavissa. Kysymys jos ulosottomies ulosmittaa hänen osuuden pesästä, niin päättyykö tämän sisarruksen oikeus kuolinpesään?

Onko hänellä mitään oikeutta enää pesänasioihin?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kuolinpesä lakkaa, kun kaikki kuolinpesään kuuluvat varat on jaettu perillisille. Jos kuolinpesän osakkaan osuus on ulosmitattu, on pesänjakajan määrääminen pakollista. Pesänjakaja suorittaa perinnönjaon toimitusjakona, jolloin osakkaiden suostumusta ei tarvita. Kun kuolinpesän kaikki omaisuus on jaettu, kuolinpesä lakkaa. Tällöin jokainen osakas omistaa perintönä saamansa omaisuuden yksin, eikä pesää enää ole. Luonnollisesti ulosmitattu pesäosuus menee tämän osakkaan velkojen maksamiseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset