A V I O E H T O S O P I M U S

ASIANOSAISET X (Xxxxxx-Xxxx), — X (Xxxxxx-Xxxx), —

SOPIMUS Me allekirjoittaneet aviopuolisot sovimme, että kummallakaan meistä ei ole avio-oikeutta toistemme nykyiseen tai tulevaan omaisuuteen eikä mainitun omaisuuden tuottoon tai sen sijaan tulleeseen omaisuuteen.

Tämän lisäksi kummallakaan aviopuolisolla ei ole oikeutta toisen perintönä tai lahjana saamaan omaisuuteen tai sen tuottoon.

Jos avioliittomme päättyy toisen puolison kuolemaan, on tämä sopimus mitätön lukuun ottamatta perintönä ja lahjana saatua omaisuutta. Jos avioliiton purkautumisen syy on avioero, noudatetaan tämän avioehtosopimuksen ehtoja kokonaisuudessaan.

Tämän avioehtosopimuksen hyväksymme ja sitoudumme sitä noudattamaan.
PAIKKA JA AIKA
_ _
TODISTAVAT
_ _


1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Avioehtosopimuksen muotovaatimukset ovat jokseenkin tiukkoja. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisena ja siinä on oltava sekä päiväys että molempien osapuolien allekirjoitukset. Lisäksi, avioehtosopimuksen tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistama. Todistaja on esteetön muun muassa, jos hän on täyttänyt 15 vuotta eikä ole kummankaan osapuolen lähisukulainen. Myöskään entinen puoliso tai kihlattu ei voi toimia esteettömänä todistajana. Jos avioehtosopimus on pätevä, toimitetaan avioliiton purkautuessa omaisuuden osituksen sijaan omaisuuden erottelu, jossa kumpikin puolisoista on oikeutettuja ottamaan oman osuutensa pesän varoista.

Aiemmin ei ollut mahdollista laatia avioehtoa siten, että avioehtosopimus laadittiin koskemaan vain avioerotilanteita. Näin ollen avioehtosopimus, jossa ositus toimitetaan vain avioerotilanteessa (ei puolison kuoleman takia), saatettiin aiemmin tuomita pätemättömäksi. Korkein oikeus on kuitenkin viimeaikaisessa ratkaisukäytännössään sallinut avioehdon laatimisen pelkästään avioeronkin osalta.

Avioehtosopimuksesta tulee lainvoimainen kun se toimitetaan maistraattiin rekisteröitäväksi. Rekisteröidessään avioehtosopimusta maistraatti ei tutki sen pätevyyttä. Näin ollen sopimuksessa oleva muotovirhe saattaa tulla ilmi vasta avioeron jälkeen suoritettavassa osituksessa. Koska sopimuksessa ilmenevään muotoseikkaan voi vedota esimerkiksi ulkopuolinen velkoja, on suositeltavaa laatia avioehtosopimus yhdessä juristin kanssa, tai ainakin tarkistuttaa alan ammattilaisen kanssa, että molemmat sopimuksen osapuolet ymmärtävät avioehtosopimuksen sisällön ja sen seuraamukset.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »