Sai pikkuaivoifraktin puhe ja ymmärrys säilyi meidän kanssa keskustellessa,mutta sukulaiset jotka jäivät ilman perintöä näkemättä koko sairauden aikana ovat eri mieltä . Nyt asia on jossain sairaalan arkistossa lääkärien ratkaistavana perunkirjoittajan on anonut lausunnon miten menettelen ja mitä hyväksyn jos lääkärien mielestä ei ollut Oikeustoimikelpoinen.suku on sitä mieltä että asia on sillä selvä oli päätös millainen tahansa ei kuulemma tarvii tuomioistuimen päätöstä Teki muuten testamentin 3päivää infarktin jälkeen koska lakimies unohti tulla aiemmin.kiitos vastauksesta

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Testamentti voidaan perintökaaren mukaan moitekanteen johdosta julistaa pätemättömäksi mikäli testamentin tekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään, jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa, jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö taikka viimeisenä jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka jos hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti taikka jos hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa.

Testamentin moitekanteen voi nostaa vain perillinen. Moitekanne on nostettava kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun perillinen on saanut testamentista tiedon. Jokaisen perillisen kanne on yksilöllinen kanne, joten mikäli kanne hyväksytään, testamentti julistetaan pätemättömäksi vain sen osalta kuin se estää kantajaa saamasta osuuttaan.

Tärkeää on huomata, että testamenttia ei voi koskaan riitauttaa, kun perittävä vielä elää. Myöskään testamenttia ei voi moittia, mikäli perillinen on hyväksynyt testamentin taikka muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan. Huomionarvioista on myös, että ratkaisevaa testamentin tulkitsemisen kannalta on testamentin tekijän viimeinen tahto testamentin tekohetkellä, eli millainen esimerkiksi terveydentila tai mielentila on ollut sinä hetkenä, kun testamentti on laadittu.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Mukavaa päivää!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »