Kysyn maksuttomasta oikeusavusta. Löysin kyllä tulorajat, joiden mukaan omavastuu määritellään. Mutta miten tulot arvioidaan? Viimeksi vahvistetusta verotuksesta, edellisten kuukausien tuloista vai tulevien kuukausien tuloista? Itse olen rutiköyhä opiskelija talvisin ja saan oikeaa palkkaa kesäisin. Jos haen maksutonta oikeusapua toukokuussa tai syyskuussa, millä perusteella tuloni lasketaan? Lapsen tapaamisoikeuden takia pitää ehkä oikeuteen mennä. Kiitos jo etukäteen arvokkaasta tiedosta.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi,

Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden perusteella. Oikeusaputoimistossa lasketaan niistä hakijan kuukausittaiset käyttövarat. Tuloina otetaan huomioon palkka- ja eläketulojen sekä päivärahojen lisäksi mm. elatusavut, lapsilisät, muut etuudet ja ja pääomatulot. Myös hakijan avio- tai avopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen tulot otetaan huomioon. Puolison tuloja ei kuitenkaan huomioida, jos hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa tai puoliso on jutussa hakijan vastapuolena. Kuukausituloista vähennetään verot. Niistä vähennetään myös asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut sekä säännölliset ulosotto- ja velkajärjestelymenot. Lisäksi kustakin alaikäisestä lapsesta tehdään 300 euron vähennys.

Oikeusavun saajalta perittävät kulut muodostuvat omavastuusta ja oikeusapumaksusta. Oikeusavun saaja maksaa oikeusavustajan palkkiosta tietyn prosenttiosuuden (perusomavastuu). Se määräytyy hakijan kuukausittaisten käyttövarojen perusteella. Nämä tulorajat olitkin jo löytänyt. Oikeusavun saajan varallisuus kasvattaa hänen kuluvastuutaan, jos talletuksia, asunto-osakkeita, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta on yli 5 000 euron arvosta (lisäomavastuu). Varoista vähennetään velat. Vakituista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa tai näiden hankkimiseksi otettuja velkoja ei kuitenkaan oteta huomioon. Oikeusavun saajan on ilmoitettava oikeusaputoimistolle muutoksista tuloissaan, menoissaan ja varallisuudessaan. Jos oikeusavun saajan taloudelliset olosuhteet muuttuvat, oikeusaputoimisto voi muuttaa oikeusapupäätöstä. Päätöstä muutettaessa määrätään, sovelletaanko sitä takautuvasti.

Oikeusavun hakijan on hakemuksen ohella esitettävä oikeusaputoimistolle selvitys omista ja puolison tai samassa taloudessa asuvan avopuolison tai rekisteröidyssä suhteessa asuvan epäsäännöllisistä ansiotuloista esittämällä palkkakuitit puolelta vuodelta. Epäsäännölliset ansiotulot otetaan siis huomioon viimeisen kuuden kuukauden ajalta.

Jos sinulle jäi vielä kysyttävää asiaan liittyen, lakipuhelimeen soittamalla saat nopeiten vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »