Kysyjällä oikeus rintaperillisenä lakiosaan. Perinnön jättäjä tehnyt ylisuuren henkivakuutuksen jossa edunsaajaksi 2 sisarusta lakiosan saaja rajattu pois. Pesän varat lähes nolla. Sisarukset saaneet henkivakuutuksesta suuren summan rahaa. Lakiosan saajalle kuuluisi ilm. täydennys. Mistä se lasketaan saadusta korvaussummasta vai maksetuista vakuutusmaksuista?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi,

Jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan henkivakuutuksessa määrännyt kolmannen henkilön edunsaajaksi tai siirtänyt henkivakuutuksensa kolmannelle henkilölle, on perittävän suorittamat vakuutusmaksut, jos ne eivät ole kohtuullisessa suhteessa hänen oloihinsa ja varoihinsa, perintöosaa määrättäessä luettava pesän varojen lisäykseksi, kuitenkin enintään vakuutusmäärään saakka. Edellä olevasta tilanteesta käytetään nimitystä ylisuuri henkivakuutus.

Ylisuuret henkivakuutusmaksut otetaan huomioon lakiosaperillisen vaatimuksesta lakiosan määrää laskettaessa. Perittävä suorittamat vakuutusmaksut lisätään tällöin pesän varoihin enintään vakuutusmäärään saakka. Pesän varoihin lisätään siis nimenomaan perittävän suorittamat vakuutusmaksut, ei saatua korvaussummaa.

Lain säännökset jättävät avoimeksi sen, milloin vakuutusmaksuja voidaan pitää ylisuurina. Jokainen tapaus arvioidaan erikseen. Laki jättää avoimeksi myös sen, minkä ajankohdan mukaan asiaa arvioidaan. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että vakuutusmaksujen kohtuuttomuutta on arvioitava erikseen jokaisen maksuerän suoritusajankohdan olosuhteiden perusteella. Tällöin vakuutusmaksuja ei lisättäisi kokonaan jäämistöön lakiosia laskettaessa. Lain säännökset viittaavat kuitenkin enemmän siihen tulkintaan, että vakuutusmaksut lisätään kokonaisuudessaan jäämistöön. Tämä on perustellumpaa ja tällöin lakiosasuoja on tehokas.

Jos teille jäi vielä kysyttävää asiaan liittyen, ottakaa rohkeasti yhteyttä Minilexiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »