Hei jäi eilen juttu kesken puhelimessa naisenjuristin kanssa eli miten vaaditaan lakiosa alaikäiseltä? En halua hänen joutuvan vaikeuksiin takiani mutta rahani haluan? antaako maistraatti luvan myydä esim metsää yhdessä lesken kanssa??? Kuka sen maksaa sitten jos leski ei suostu??? Maistraatti ei ota kantaa tässä vaiheessa ennen perunkirjoitusta ja selkiikö sielläkään....

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kysymyksestäsi jää hieman epäselväksi, kuka on perinnönjättäjä ja kuka perinnönsaaja, joten vastaan esittämäänne kysymykseen yleisesti.

Lakiosaan oikeutettuja ovat ainoastaan rintaperillinen sekä ottolapsi ja tämän jälkeläinen. Alaikäiselle perinnönsaajalle täytyy määrätä edunvalvoja, joka käyttää lapsen puolesta puhevaltaa kuolinpesässä. Edunvalvojan tehtävä on esim. esittää lakiosavaatimuksen päämiehensä puolesta.

Kun alaikäinen tulee kuolinpesän osakkaaksi, edunvalvojan on aina toimitettava maistraatille jäljennös perukirjasta kuukauden määräajassa siitä, kun perunkirjoitus on toimitettu. Tietyt oikeustoimet vaativat maistraatin luvan. Luvanvaraiset oikeustoimet on lueteltu holhoustoimilain 34 §:ssä. Lupa tarvitaan esimerkiksi kiinteistön myymiseen. On vaikea sanoa näin etukäteen, antaako maistraatti luvan metsäkiinteistön myyntiin. Lupa voidaan pääsääntöisesti antaa, jos lupahakemuksessa on selvitetty, että aiottu oikeustoimi on lapsen edun mukainen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »