Vainajan kaikki omaisuus on jaettu asianmukaisesti perukirjan mukaan. Vainaja saa veronpalautusta, joka maksetaan yli vuoden kuluttua vainajan tilille. Testamentissa sanotaan "omaisuuteni on saava XXXX ry niminen yhdistys" ja lisäyksessä testamenttiin: " pankkitileilläni (luetellaan tilit) määrään käytettävän seuraavasti: poismenostani aiheutuneet kulut vähennettynä jäljelle jäävän osuuden saa YYYYY Ry". Kummalle yhdistykselle (X vai Y) veronpalautus kuuluu? Onko mahdollista tehdä sopimus yhdistysten kesken, jossa jaetaan rahat, esim puoleksi?

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset