Isämme kuoltua keväällä teimme perunkirjoitukset lain säätämässä ajassa asianajajan avustuksella. Perukirjasta käy ilmi, että velka ei periydy. Kuolinpesässä on velkaa melkein 200 000 e, josta suurin osa on asuntolainaa. Talo on myynnissä ja lainan myöntänyt pankki antoi lyhennysvapaata marraskuulle asti. Korkoja maksaa äitimme, joka on velan toinen osallinen. Kuitenkin pankin virkailija painosti meitä muita kuolinpesän osakkaita, että sitten marraskuussa meidän tulisi alkaa henkilökohtaisesti lyhentämään kuolinpesän velkaa, jos taloa ei ole saatu myytyä. Onko tämä lain mukaista eli pitääkö meidän siihen suostua?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Lähtökohtaisesti osakas ei vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta. Osakas voi kuitenkin joutua velkavastuuseen, jos hän ei toimi perintökaaressa edellytetyllä tavalla tai jos hän käyttäytyy tavalla, mistä koituu velkojille vahinkoa tai vahingonvaaraa. Osakkaan henkilökohtainen vastuu on siten laiminlyöntivastuuta tai käyttäytymisvastuuta.

Ensinnäkin perunkirjoitusvelvollinen osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimituttamisen määräajassa. Sama vastuu on osakkaalla, joka perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan. Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu perittävän velasta on joka tapauksessa käännetyn todistustaakan pohjalle rakentuvaa tuottamusvastuuta. Näin ollen osakas voi vapautua kokonaan henkilökohtaisesta velkavastuustaan, jos hän osoittaa, ettei hän ole menettelyllään tai laiminlyönnillään pesän hallinnossa aiheuttanut korvattavaa vahinkoa. Lisäksi jos perinnönjako tai ositus toimitetaan ennen kuin perittävän velat on maksettu, joutuvat osakkaat palauttamaan osituksessa ja jaossa saamaansa omaisuutta niin paljon kuin sitä tarvitaan perittävän velkojen maksamiseksi.

Perintökaaren velkavastuujärjestelmä perustuu siis ajatukselle, jonka mukaan perittävältä jääneet varat käytetään tarvittaessa kokonaisuudessaan hänen velkojensa maksuun ja jos nämä varat eivät riitä, huolellisesti toimineiden osakkaiden ei tarvitse kattaa vajausta omilla varoillaan. Jollei pesänselvittäjää ole määrätty, voi osakas hakea kuolinpesän asettamista konkurssiin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »