Jakamattomaan kuolinpesään kuuluu 4 osakasta, jotka ovat yksimielisesti sopineet kuolinpesään kuuluvan osakehuoneiston myynnistä. Käytännössä yksi hoitaa asiaa eteenpäin. Tarvitseeko hän valtakirjan muilta osakkailta? Tarvitaanko mahd. valtakirjat jo tehtäessä kiinteistönvälittäjän kanssa sopimus? Mitä valtakirjan tulee sisältää?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

silloin kun kuolinpesä on osakkaiden hallinnassa, hoitavat osakkaat yhdessä kuolinpesän asioita. Tämä tarkoittaa, että myös myynnistä päättäminen sekä omaisuuden myyminen tulee hoitaa yhdessä, kaikkien osakkaiden suostumuksella.
Mikäli yksi osakas hoitaa myynnin käytännössä, tulee kaikkien osakkaiden valtuuttaa hänet tähän tehtävään. Yksilöity valtuutus on syytä tehdä jo kiinteistövälittäjän kanssa tehtävää toimeksiantosopimusta varten.

Asunto-osakehuoneiston kauppaa koskevan valtakirjan tulee olla yksilöity. Siinä tulisi olla tieto valtuuttajasta (nimi, henkilötunnus, osoite), valtuutetusta (nimi, henkilötunnus, osoite), yksilöity tieto myyntikohteesta (tarkka osoite, osakenumerot) sekä varsinainen valtuutusosio.
Valtuutuksessa on syytä mainita tarkasti se, mitä valtuuksia valtuutetulle annetaan. Kun kyse on osakehuoneiston myynnistä on valtuutusosiossa syytä mainita erikseen, että valtuutetulla on sekä oikeus myydä että luovuttaa valtakirjassa mainitut osakkeet, siirtää osakekirja, allekirjoittaa kauppakirja, vastaanottamaa kauppahinta sekä sopia muut kauppaehdot. Usein myös kauppahinta on kirjattu valtuutukseen.
Mitään pakollista muotoa tämän valtuutustekstille ei ole, mutta se on syytä laatia huolella, jotta sekä ostaja, valtuuttaja että valtuutettu ovat tietoisia siitä, mihin valtuutetulla on oikeus. Lisäksi täytyy muistaa, että kuolinpesän omaisuutta myytäessä myyntikohde ei itsessään vielä kuulu kenellekään osakkaista, joten jokainen osakas valtuuttaa valtuutetun myymään kuolinpesään kuuluvasta omaisuudesta oman osuutensa verran. Myyntikohdetta yksilöitäessä tämä tulisi tuoda ilmi ja myös vainajan tiedot merkitä valtakirjaan.
Lisäksi valtakirjaan tulee merkitä päivämäärä ja paikka sekä valtuuttajan allekirjoitus. On myös suositeltavaa, että valtakirjaan pyydetään kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »