Hei,
Kuulun kuolinpesään johon kuuluu lisäkseni leski ja kaksi lasta joista toinen alaikäinen. Pesään kuuluu mm. Mopo ja auto jotka on arvioinut automyyjä. Nyt leski myi itsekseen muilta kysymättä mopon (jonka hinta-arvio oli 400€) kaverilleen 150€. Voiko yksi jäsen tehdä "salaa" tälläisiä ratkaisuja? Hän myös asuu asunnossa jossa kaikki irtaimisto on eikä hän antaisi meille lapsille mitään. Kai meillä aikuisilla lapsilla joku oikeus myös on? Lisäksi äitini teki viimeisinä viikkoinaan testamentin jossa luopui leskelleen yhteisestä talosta, mökistä ja osakkeesta. Onko meillä lapsilla oikeus moittia testamenttia?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei, kiitos kysymyksestäsi.

Leskellä on oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana hallinnassaan, kunnes joku perillisistä vaatii perinnönjaon toimittamista. Leski voi käyttää kuolinpesän omaisuutta haluamallaan tavalla sekä nauttia sen tuotosta. Hän ei kuitenkaan saa luovuttaa pesän omaisuutta ilman kuolinpesän osakkaiden suostumusta. Toisaalta, mikäli kuolinpesän osakkaat ovat yhdessä valtuuttaneet lesken edustamaan kuolinpesää, hänellä saattaa olla oikeus esim. realisoida pesän varallisuutta muita osakkaita kuulematta. Tästä on kuitenkin nimenomaan oltava sovittu erikseen.

Jakamattoman kuolinpesän hallintoa koskeva sopimus on pääsääntöisesti muotovapainen. Kirjallinen sopimus kuolinpesän hallinnosta on kuitenkin välttämätön, jos joku osakkaista on edunvalvonnan piirissä. Alaikäinen tarvitsee aina edunvalvojan kuolinpesässä. Näin turvataan alaikäisen oikeus olla asianmukaisesti edustettuna kuolinpesän yhteishallintoa koskevassa sopimuksessa. Jos lapsen vanhempi on itse saman kuolinpesän osakas, on hän esteellinen edustamaan lasta. Tällaisessa tilanteessa on määrättävä erityinen edunvalvojan sijainen, joka käyttää lapsen puolesta puhevaltaa kuolinpesän yhteishallinnossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että edunvalvojan tulee hyväksyä kuolinpesän yhteishallintoa koskeva sopimus ja sen sisältö.

Mikäli ymmärsin viimeisin kysymyksesi oikein, niin perittävä on määrännyt testamentilla, että hänen omaisuus on menevä leskelle rajoittamattomalla omistusoikeudella. Mikäli haluatte moittia testamentin, moitekanne on nostettava 6 kuukauden määräajassa testamentin lakimääräisestä tiedoksisaannista. Kanteen johdosta testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi. Testamentin pätemättömyysperusteista säädetään erikseen. Testamentti voi olla pätemätön muotovirheen takia tai esimerkiksi sen vuoksi, että testamentintekijän sielun- tai mielentoiminnan häiriö on vaikuttanut hänen tahdonmuodostukseensa.

Mikäli haluatte vaatia lakiosaanne, teidän täytyy vaatia niitä erikseen. Lakiosavaatimus on esitettävä testamentin saajalle eli leskelle kuudessa kuukaudessa siitä, kun saitte tiedon testamentista.

Mikäli sinulle jäi vielä jotain kysyttävää, voit olla yhteydessä Minilexin lakimiehiin. He auttavat mielellään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »