Kesähuvilasta ja kaupunkiasunnosta haluan perunkirjaan käyvän arvon osituksen takia,muut osakkaat arvioisivat hinnat mahdollisimman alas perintöverotuksen takia aikoen pitää perittävät kohteet.Lasketaanko minulle maksettava osuus perunkirjaan merkitystä vai käyvästä jo toteutuneista hinnoista.Voinko ja missä vaiheessa vaatia luotettavaa kirjallista hinta -arviota

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Perunkirjoituksessa omaisuus arvostetaan vainajan kuolinhetken mukaiseen käypään arvoon. Käyvän arvon selvittämisessä voidaan käyttää hyödyksi muun muassa verohallinnon antamaa ohjetta varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa. Myös toteutunut kauppahinta antaa viitteitä käyvästä arvosta.
Sen sijaan perinnönjaossa omaisuus arvostetaan perinnönjakohetken käypään arvoon. Normaalitilanteissa perinnönjako toimitetaan melko pian perunkirjoituksen jälkeen, jolloin voidaan käyttää samoja arvoja. Kuitenkin, jos perinnönjako toimitetaan useiden vuosien kuluttua perunkirjoituksen toimittamisesta, voidaan omaisuus arvostaa uudestaan perunkirjoitusarvoista poikkeavasti.
Tässä tapauksessa perunkirjoituksessa vahvistetut arvot otetaan perinnönjaon pohjaksi, jos perinnönjako toimitetaan pian perunkirjoituksen jälkeen. Sen sijaan, jos perinnönjaon toimittaminen kestää ja omaisuuden arvot muuttuvat, voidaan omaisuus arvostaa uudestaan.
Perunkirjoitus on oikea hetki esittää arviota omaisuuden arvosta. Jos omaisuutta ollaan myöhemmin myymässä, kannattaa se arvostaa käypään arvoon. Jos taas omaisuutta ei olla myymässä, voi perillisten intressissä olla omaisuuden arvostaminen käypää arvoa alhaisempaan arvoon.
Jos omaisuus myöhemmin myydään, ja saatu kauppahinta ylittää perintöverotuksessa vahvistetun arvon, voidaan perintöverotusta oikaista. Tällöin perukirjaan merkittyä arvoa korotetaan, jolloin osakkaan maksama perintövero kasvaa. Vastaavasti tämä johtaa pienempään luovutusvoittoverotukseen, koska perintöverotusarvo on omaisuuden hankintahinta luovutusvoittoverotuksessa. Tämä johtaa osakkaan kannalta pienempään kokonaisverorasitukseen, koska perintöverotus on kevyempää kuin luovutusvoittoverotus.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »