Hei, käräjäoikeudessa päätettiin lasten elatuksesta ja tapaamisoikeudesta eron jälkeen. Milloin päätös tulee voimaan? Toinen osapuoli ilmoitti valittavansa päätöksestä, joten käykö nyt niin ettei käräjäoikeuden päätöstä tarvitse noudattaa? Tilanteessa toinen osapuoli tekee kiusaa ja ei halua maksaa elatuksesta eikä noudattaa tapaamispäätöstä. Pitääkö odottaa korkeamman asteen päätöstä vai onko käräjäoikeuden päätös voimassa jo nyt, kunnes toisin päätetään? Ja vielä, milloin pitää maksaa elatusmaksut, jotka päätetty maksettavaksi heti?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Tuomio, jolla on velvoitettu suorittamaan elatusapua tai jolla elatusavun määrää on korotettu, voidaan muutoksenhausta huolimatta panna heti täytäntöön niin kuin se olisi saanut lainvoiman. Poikkeuksena tähän pääsääntöön on tilanne, jossa elatusavun vahvistamista koskeva tuomio on annettu isyyden vahvistamista koskevassa oikeudenkäynnissä. Tällöin tuomiota ei voida panna täytäntöön ennen kuin isyys on vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla.

Tuomioistuin vahvistaa pääsääntöisesti elatusavun suoritettavaksi kanteen vireille panosta tai tuomiossa määrätystä tätä myöhäisemmästä ajankohdasta lukien.

Tuomioistuimen päätös lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta tai siitä, kenen luona lapsen tulee asua, voidaan myös panna heti täytäntöön vailla lainvoimaa, jollei päätöksessä ole määrätty toisin.

Toisen osapuolen on siis lähtökohtaisesti muutoksenhausta huolimatta noudatettava heti käräjäoikeuden tuomiota elatusavusta ja päätöstä lasten tapaamisoikeudesta. Elatusmaksut on maksettava tuomioistuimen vahvistaman ajankohdan mukaisesti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »