Minilex - Lakipuhelin

Isäni rahoja käytettiin väärin hänen ollessaan laitoshoidossa ennen kuolemaansa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Äitini oli isäni edunvalvoja noin 7 vuotta ennen hänen kuolemaansa. Isä oli laitoksessa ja äitini antoi isän rahoja tyttärelleni salaa ja osteli hänelle niillä autoja, veneitä, moottoreita ym. Äiti oli vanha ja huonokuntoinen eikä itse enää pystynyt hoitamaan edunvalvontatehtävää vaan tyttäreni teki hänelle laskelmat ja laittoi mukaan virheellisiä kuitteja ja toimitti ne maistraattiin. Maitraatti tarkasti lakelmat ja pyysi selvityksiä isän rahojen käytöstä kun laskelmissa oli epäselvyyksiä.
Isän kuollessa v. 2010 hänen tilillään oli vain noin 35000 euroa vaikka siellä olisi pitänyt olla yli 80000 euroa. Meillä on pesänjakaja joka ei ruvennut syyttämään tytärtäni isäni rahojen käytöstä vaikka pyysin. Olen vanhempieni ainoa lapsi ja haluaisin että tyttäreni joutuisi vastaamaan teostaan.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Holhoustoimesta annetussa laissa on säädetty päämiehen omaisuuden hoitamisesta. Edunvalvojan tulee hoitaa päämiehensä omaisuutta siten, että päämiehen omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Edunvalvojan on päämiehen omaisuutta hoitaessa pidettävä tunnollisesti huolta päämiehen oikeuksista sekä edistettävä hänen parastaan. Lähtökohtana siis on, että omaisuutta ja tuottoa hoidetaan päämiehen parhaaksi.

Päämiehelle on jätettävä hänen henkilökohtaista käyttöä varten tarvitsema omaisuus sekä hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiin nähden kohtuullinen määrä käyttövaroja. Edunvalvoja voi jättää päämiehensä vallittavaksi muutakin tämän omaisuutta, jos sitä voidaan pitää päämiehen edun mukaisena. Päämiehen tahtoessa antaa olosuhteisiin nähden tavanomaisen tai taloudelliselta merkitykseltään vähäisen lahjan, edunvalvojan on huolehdittava antajan tarkoituksen toteutumisesta.

Edunvalvojan on lain mukaan lisäksi säilytettävä omaisuus, jota päämies edunvalvonnan kestäessä tai myöhemmin tarvitsee asumista tai elinkeinon harjoittamista varten tai jolla muutoin on päämiehelle erityistä arvoa. Muu omaisuus on sijoitettava siten, että sen säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen tuotto. Edunvalvojan tulee pyynnöstä selvittää päämiehelle tämän taloudellista asemaa ja toimenpiteitä, joihin edunvalvoja on ryhtynyt hoitaessaan päämiehen omaisuutta.

Holhoustoimilaissa luvanvaraisiksi toimiksi on säädetty esimerkiksi kiinteän omaisuuden hankinta ja luovuttaminen. Tällaisia toimia varten tarvitaan maistraatin lupa. Sinun kannattaa keskustella asiasta lakimiehen kanssa puhelimitse saadaksesi yksityiskohtaisempia neuvoja tilanteeseen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »