Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ei estä perinnöstä luopumista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perillisellä on oikeus luopua perinnöstään lain asettamien edellytysten puitteissa. Ulosotto ei estä perinnöstä luopumista.

Perintöön oikeutettu perillinen voi luopua perinnöstään joko ennakolta, eli ennen perittävän kuolemaa, tai jälkiluopumisena vainajan kuoleman jälkeen. Perinnöstä luopuminen on mahdollista, mikäli perillinen ei ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen katsottaisiin ottaneen perinnön vastaan. Jotta perinnöstä luopuminen on tehokas, on luopumisen tapahduttava kirjallisesti.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Perillinen voi luopua perinnöstään, vaikka hänellä olisi velkaa ulosotossa. Ulosotto ei näin ollen ole este tehokkaalle perinnöstä luopumiselle. Lain mukaan velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen kykenee osoittamaan, että hän on ennakolta luopunut perittävän eläessä oikeudestaan perintöön siten, kuin laissa edellytetään. Edellytys sille, ettei perintöä ulosmitata, on näin ollen se, että luopumistoimi on tapahtunut lain vaatimalla tavalla. Ulosmittausta ei myöskään saada suorittaa, jos velallinen on perittävän kuoltua tehnyt kirjallisen luopumisilmoituksen, antanut sen tiedoksi kuolinpesälle tai jättänyt luopumisilmoituksen Digi- ja väestötietovirastoon tallettamista varten. Mikäli kuitenkin ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi enää sitovasti luopua oikeudestaan perintöön.

Perinnöstä luopuminen on syytä hoitaa huolellisesti. Saat asiantuntevaa neuvontaa perintöasioissa soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa