Työnantaja muutti kesällä yksipuolisesti työsopimustani ja poisti minulta yötyön. Työsopimuksessani lukee "pääasiassa yötyötä". Pelkkää yötyötä olen tehnyt kyseisessä työpaikassa jo 6 vuotta. Kyseessä muutokseen eivät olleet ns. tuotannollis-taloudelliset syyt eikä työsopimuksen muotoa muutettaessa käytetty irtisanomismenettelyä. Lähetin työnantajalle sähköpostiviestin, jossa reklamoin muutosta. Vastaus oli muotoa "olen määrännyt sinut pois yötyöstä" - näin siis lausui työpaikkani johtajaylilääkäri. Tämä tilanne aiheuttaa minulle henkisen paineen lisäksi huomattavaa ansion menetystä, koska vakiintuneet yötyökorvaukset jäivät pois, ja niiden varaan oli talouden hoidossakin laskettu. Heinäkuusta lähtien olen siis tehnyt aamu- ja iltavuoroja. Voiko näin kohdella?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Työsopimuslaki ei sisällä mitään yleissäännöstä työsuhteen ehtojen muuttamisesta. Sen sijaan työnantajalla on direktio- eli työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus tietyin ehdoin muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti. Mitä väljemmin työehdot on määritelty työsopimuksessa, sitä laajempi on työnantajan direktio-oikeus. Työnantaja ei voi kuitenkaan myöhemmin yksipuolisesti muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja ilman työsopimuksen päättämisperustetta. Työnantajan direktio-oikeudella on siten tietyt objektiiviset rajat. Se, millainen muutos katsotaan kulloinkin olennaiseksi, on arvioitava tapauskohtaisesti.

Työsopimuksessa käytetty ilmaisu ”pääasiassa yötyötä” antaa työnantajalle tiettyä liikkumavaraa. Toisaalta työsuhteessa noudatetut ehdot voivat vakiintuneen käytännön myötä muuttua työnantajaa sitoviksi, jolloin niitä ei välttämättä voida poistaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Usein on siis vaikea arvioida, saako työnantaja yksipuolisesti muuttaa työsuhteen ehtoja. Tällaisessa tilanteessa työntekijä voi kirjallisesti ilmoittaa työnantajalle, että hän pitää työsuhteen ehdon muuttamista lainvastaisena, minkä vuoksi hän varaa mahdollisuuden tutkituttaa asian laillisuus. Tämän jälkeen voi pyytää luottamusmiestä tutkimaan asiaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »