Voiko työnantaja määrätä kuinka monta lomapäivää työntekijän on VÄHINTÄÄN käytettävä yhtäjaksoisesti, vai voiko vuosiloman pitää esim. yksi päivä/viikko? Toisaalta, jos työnantaja ja työntekijä molemmat hyväksyvät tällaisen järjestelyn, niin onko sille lainsäädännöllistä estettä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

vuosiloman pitämisestä säädetään vuosilomalaissa. Tämän mukaan vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, elleivät työnantaja ja työntekijä sovi loman pitämisestä tietyissä puitteissa toisin. Lähtökohtana on, että vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava kesälomana lomakaudelle (eli 2.5. – 30.9.) ja muu osa lomasta on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä (eli 1.10 – 30.4.)

Työantajan on annettava sekä kesäloma että talviloma yhdenjaksoisena, ellei työn käynnissä pitämisestä ole välttämätöntä jakaa sitä osiin. Tällöinkin yhdenjaksoisena lomana on kuitenkin annettava vähintään 12 arkipäivää. Lisäksi on säädetty, että mikäli loman antaminen lomakauden aikana aiheuttaa kausiluontoisessa työssä työnantajan toiminnalle olennaisia vaikeuksia, voidaan kesäloma antaa myös lomakauden ulkopuolella saman kalenterivuoden aikana.

Vaikka työ ei olisi kausiluonteista voivat työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän osan lomastaan yhdessä tai useammassa jaksossa. Työnantaja ja työntekijä voivat työntekijän aloitteesta myös sopia, että työntekijä pitää 24 arkipäivää ylittävän osan vuosilomastaan lyhennettynä työaikana. Tällöin sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Näin ollen sinulle tulee antaa vuosilomaan yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. Tämän ylittävältä loman osuudelta voit sopia työnantajasi kanssa siten, että pidät loman yhdessä tai useassa erillisessä osassa. Mikäli sinulle on kertynyt lomaa yli 24 arkipäivän verran, voit sopia työnantajasi kanssa kirjallisesti, että pidät tämän ylittävän osan vuosilomastasi lyhennettynä työaikana. Näin ollen voitte sopia työnantajasi kanssa, että pidät vuosilomastasi 24 arkipäivää ylittävän osuuden siten, että työskentelet hetken osa-aikaisesti. Tällöin sopimus tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli vuosilomakertymäsi on tätä lyhyempi, ei mahdollisuutta osa-aikaiseen työskentelyn vuosiloman puitteissa vuosilomalain mukaan ole. Taustalla tälle rajoitukselle on, se että työntekijöille on haluttu turvata yhtenäisen vuosiloman pitäminen.

Voi kuitenkin olla, että työsuhteeseesi soveltuva työehtosopimus sisältää laajemman mahdollisuuden sopia loman pitämisestä lyhennettynä työaikana. Esimerkiksi kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sallitaan, että työnantaja ja työntekijä/ viranhaltija sopivat 20 vuosilomapäivää ylittävän enintään 5 vuosilomapäivän pituisen vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana. Suosittelenkin tässä vaiheessa tarkastamaan, mitä työehtosopimusta työsuhteeseesi sovelletaan ja varmistamaan asian vielä ammattijärjestöstäsi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »