Minilex - Lakipuhelin

Virtsatestauksesta ilmoittaminen työtulotarkastuksen yhteydessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pitääkö virtsatestauksesta ilmoittaa työtuloterveystarkastuksen yhteydessä?

Jos pitää, niin kuinka kauan ennen testipäivää ilmoitus pitää tapahtua?

Jos työehtosopimuksessa suostuu huumeseulatestin ottamiseen, niin tarkoittaako se satunnaistestausta tai vuositasontestausta vai mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa?

Jos virtsatestauksesta ei ole ilmoitettu etukäteen niin voiko tämän jättää lain nimissä tekemättä ilman mahdollisia sanktioita?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi,

Työnantaja voi tiettyjen ehtojen täyttyessä velvoittaa työnhakijan toimittamaan todistuksen huumausainetestistä. Työnantaja saa käsitellä ja rekisteröidä ainoastaan todistuksessa annettuja tietoja huumausaineiden käytöstä ja niitäkin vain työntekijän suostumuksella.

Työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle hakumenettelyn yhteydessä ennen työsopimuksen tekemistä, että kysymys on työtehtävästä, jonka perusteella työnantajalla on tarkoitus käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja tai jonka perusteella työnantajalla on tarkoitus velvoittaa työntekijä esittämään huumausainetestiä koskeva todistus.

Työnhakija voi kieltäytyä huumausainetestistä, mutta työnantajan ei silloin tarvitse huomioida häntä työnhakijana.

Laissa on lisäksi säännökset myös siitä, milloin työnantaja voi velvoittaa työntekijän huumausainetestiin työsuhteen aikana. Työsuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa huumausainetestiin vain työntekijän, jota epäillään perustellusti huumausaineen vaikutuksen alaisuudesta työaikana tai huumeriippuvuudesta ja joka toimii työtehtävissä, joissa huumeiden käyttö

- vaarantaa vakavasti työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta
- vaarantaa vakavasti maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
- vaarantaa vakavasti liikenneturvallisuutta
- lisää merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
- vaarantaa vakavasti salassa pidettävien tietojen tietosuojaa
- vaarantaa liike- tai ammattisalaisuutta
- voi aiheuttaa työn vuoksi haltuun saatavien lääkkeiden tai muiden huumaustarkoituksessa käytettävien aineiden laitonta kauppaa.

Jos työntekijä ei työsuhteen aikana toimita työnantajalle huumausainetestiä koskevaa todistusta, tämä tulkitaan yleensä velvollisuuksien laiminlyöntinä, josta voi tilanteesta riippuen seurata varoitus, irtisanominen tai jopa työsopimuksen purkaminen.

Työnantajan on siis ilmoitettava huumausainetestistä hakumenettelyn yhteydessä ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Laissa on säännökset sellaisista tehtävistä, joihin hakevalta henkilöltä edellytetään huumausainetestiä. Laissa on myös säännökset siitä, milloin työnantajalla on oikeus työsuhteen aikana vaatia huumausainetestiä.Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »