Hei!
Työskentelin isossa kotimaisessa optikkoliikkeessä. Viime torstaina sain esimieheltä kutsun kuulemistilaisuuteen. Aiheena ajanvaraukset. Muuta tietoa en saanut, paitsi että saan ottaa mukaani avustajan. Kerroin että pääluottamusmies on Jyväskylästä niin tuskin ehtii torstaiksi Turkuun. En voinut tietää miten vakavista seuraamuksista olisi kysymys.
Kuulemisessa kerrottiin että optikon ajanvaraus listaan on varattu ei-todellisia näöntarkistusaikoja. Mukana oli myös toinen myyjä. Aikoja oli varattu koska myymälässä henkilöstöpula ja uupumus. Optikko näin vapautettiin myymälätyöskentelyyn. Taloudellista haittaa ei tullut. Saimme kuulla että molempien työsuhteet puretaan välittömästi. Kysyin vielä että eikö varoitus riittäisi koska voidaan olla varmoja siitä että näin ei enää tapahtuisi.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Työsopimuksen purkamisesta on säädetty työsopimuslaissa. Työsopimuslain mukaan työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työsopimuslaissa ei ole ilmaistu tarkemmin sitä, mitä purkuperusteita voidaan pitää sallittuina. Työntekijän työsopimuksen purkuun on katsottu voivan oikeuttaa esimerkiksi se, että työntekijä on päihtyneenä työpaikalla tai hän käyttää päihteitä työpaikalla ollessaan.

Varoitus on mahdollista antaa silloin, kun työntekijä ei ole rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteesta johtuvia velvoitteita vakavalla tavalla. Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus virheellisen menettelynsä korjaamiseen. Työntekijän työsuhde voidaan päättää, jos työntekijä ei varoituksen antamisen jälkeenkään korjaa menettelyään.

Työntekijän työsopimus voidaan siis purkaa vain erittäin painavasta syystä päättymään heti. Tapauksessasi työnantaja on katsonut sinun rikkoneen tai laiminlyöneen työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita niin vakavasti, että työnantajalta ei ole voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »