Saako työnantaja ilmoittaa ulkopuolisella työsuhteeni päättymisen syy?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Työsopimuslain luvut työnantajan velvollisuuksista (2 luku) ja työsopimuksen päättämisestä (6–9 luvut) eivät sisällä erityistä pykälää, joka estäisi työnantajaa kertomasta ulkopuoliselle entisen työntekijänsä työsuhteen päättämisen syyn. Työsopimuslaki sisältää sääntelyä ainoastaan työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työsopimuksen päättämisen yksityiskohdat sille työntekijälle, jota asia koskee (esimerkiksi työsopimuslain 5 luvun 7 pykälä (§)).

Työsopimuslaki on säädetty ikään kuin yleisiksi minimiehdoiksi, joita jokaisen työnantajan on noudatettava. Näin ollen, kun työnantajalle ei ole asetettu työsopimuslaissa velvollisuutta olla kertomatta ulkopuolisille entisen työntekijänsä työsuhteen päättymisen syytä, saa työnantaja kertoa tämän syyn vapaasti kysyttäessä ja muutenkin. Työsopimuksessa voidaan tosin määrätä, ettei työnantaja saa työsuhteen päättämisen yksityiskohdista ulkopuolisille mitään kertoa, mutta tällaisen sopiminen taitaa olla liian myöhäistä tapauksessasi.

Tietenkään työnantaja ei saa tarkoituksellisesti vainota entistä työntekijäänsä levittämällä tälle haitallista tietoa jokaiselle vastaantulijalle. Tällaisesta kiusaamisesta saattaa seurata tietojen levittäjälle vahingonkorvausvelvollisuus, jos haitallisten tietojen levittäminen on aiheuttanut tarpeettomasti vahinkoa.

Työnantaja saa kuitenkin kertoa entisen työntekijänsä työsuhteen päättämisen syyn esimerkiksi sellaiselle henkilölle, joka harkitsee kyseisen työntekijän palkkaamista ja kyselee tämän työhistoriasta. Tästä syystä entisen työnantajan, jolla on huonoja muistoja sinusta, ja kyseisen työkokemuksen merkitsemistä ansioluetteloon tai työhakemukseen kannattaa harkita tarkkaan

Työsopimuslain mukaan työnantajan ei pidä merkitä työsuhteen päättymisen syytä työtodistukseen ilman työntekijän nimenomaista pyyntöä. Työtodistukseen tulee lähtökohtaisesti merkitä vain työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu (työsopimuslain 6 luvun 7 pykälä (§)).

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »