Työntekijä on ilmoittanut edellisenä päivänä hyvissä ajoin olevansa poissa seuraavana päivänä viestillä (kyseessä hyvin pieni yritys, ja kyseisenä ajankohtana työt hyvin vähissä). Viestejä työasioista on lähetetty puolin ja toisin aiemminkin. Työnantaja ei vastaa, ja työntekijä menee töihin sitä seuraavana päivänä. Työnantaja on jättänyt työntekijän nähtäville (ei henkilökohtaisesti antamalla) varoituksen luvattomasta poissaolosta. Onko varoitus täysin lainmukainen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Työsopimuslaissa ei ole säädetty varoituksen muodosta, eikä myöskään varoituksen antamisen ajankohdasta. Mikäli työntekijä on menetellyt virheellisesti, työnantajan tulee antaa työntekijälle varoitus, jotta työntekijä ei enää toistaisi virheellistä menettelyään.

Varoitus on mahdollista antaa silloin, kun työntekijä ei ole rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteesta johtuvia velvoitteita vakavalla tavalla. Varoituksen antaminen todisteellisesti on tärkeää. Tavallisesti varoitus annetaan työntekijälle kirjallisesti. Työnantaja voi antaa varoituksen työntekijälle henkilökohtaisesti, mutta hän voi lähettää varoituksen työntekijälle myös esimerkiksi postitse. Työnantajan tulee käyttää samanlaista varoitusmenettelyä kaikkien työntekijöidensä kohdalla. Työnantajan käyttämän varoitusmenettelyn tulee siis aina olla tasapuolinen ja johdonmukainen.

Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus menettelynsä korjaamiseen. Mikäli työntekijä ei varoituksen antamisesta huolimatta korjaa menettelyään, työntekijän työsuhde voi olla mahdollista päättää.

Varoitusta ei ole siis pakko antaa työntekijälle henkilökohtaisesti, vaikkakin varoituksen antaminen henkilökohtaisesti on suositeltavaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »