Työntekijä aloittaa elokuussa 2012 osa-aikaisena pienyrityksessä. Hänen tuntipalkkatoiveensa hyväksytään ehdolla, että työsopimukseen kirjataan ilta- ja lauantailisien kuuluvan palkkaan. Palkanlaskennan virheen vuoksi hänelle aletaan maksaa lisiä joulukuusta 2013 alk. Lisät näkyvät omalla rivillään palkkalaskelmassa. Nyt työnantaja ilmoittaa perivänsä joulukuu 2013 - lokakuu2015 välillä maksetut lisät takaisin, yht. 600€ pientuloiselta. Voiko yritys toimia näin?
Wikipediassa ("Edunpalautus") lukee: "Jos pitkän ajan kuluessa työntekijä on saanut perusteetonta etua, ja hän on vilpittömästi luullut sen olevan hänelle kuuluvaa, saattaa kohtuullistaminen tulla kysymykseen, koska olisi kohtuutonta maksaa iso summa toisen virheen takia." Netissä näkyy tapauksia, jotka puoltavat yrityksen kantaa.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

et maininnut millä alalla työskentelet tai minkä alan työehtosopimusta työsuhteessasi noudatetaan. Palkan lisistä sovitaan lähtökohtaisesti työehtosopimuksissa, joten asian selvittämiseksi olisi tärkeä tietää, mitä ehtoja työsuhteessasi tulisi noudattaa. Esimerkiksi kaupan alan työehtosopimuksessa lisät on kirjattu vähimmäisehtona, joita työnantajan on noudatettava. Tällöin työsopimuksen ehto, jolla heikennetään työntekijän oikeutta siihen, mihin hän työehtosopimuksen perusteella olisi oikeutettu on mitätön.

Lisäksi työnantajan on työsopimuslain (TSL, 2. luvun 16§) mukaisesti palkkaa maksettaessa annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet.
Myös useimmat työehtosopimukset velvoittavat työnantajaa antamaan työntekijälle selvityksen siitä, mistä eristä palkka koostuu sekä miltä ajanjaksolta palkka maksetaan. Kun työehtosopimuksessa on työnantajaa sitoen sovittu palkan lisien maksusta, tulee lisien myös näkyä työntekijälle annettavassa palkan erittelyssä.

Mitä tulee perusteettomasti saatuun palkkaan, on totta, ettei työntekijällä ole lähtökohtaisesti oikeutta pitää hänelle väärin maksettua palkkaa itsellään. Tällöinhän työntekijä saisi perusteetonta etua työnantajan kustannuksella.
Oikeuskäytännössä on kuitenkin tietyissä tapauksissa katsottu kohtuulliseksi, ettei työntekijän tule palauttaa koko sitä summaa, minkä hän on perusteettomasti itselleen saanut.
Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun virheellinen käytäntö on jatkunut pitkään ja työntekijä on voinut luottaa siihen, että palkka on maksettu asianmukaisesti.
Se, että työntekijä vapautettaisiin kokonaan velvollisuudestaan palauttaa perusteettomasti saamansa osuus palkasta on harvinaista. Tällöin edellytetään, ettei työntekijä ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää tapahtuneesta liikasuorituksesta. Oikeuskirjallisuudessa esitetyn kannan mukaan tällainen tilanne voisi olla kyseessä lähinnä silloin, kun liikasuoritus on määrältään niin pieni, ettei työntekijän voida katsoa havainneen sitä.
Jotta perusteettoman edun palautus tulee kyseeseen, on työntekijän siis voitava ymmärtää, että kyseessä on ollut perusteeton etu. Työntekijän onkin syytä aina tarkastaa palkkalaskelmansa sen varmistamiseksi, että palkka on maksettu oikein.

Koska tapaukseesi liittyy selvitettäviä asioita, voisi olla hyvä kääntyä kysymyksessä vielä erikseen joko lakimiehen tai, mikäli kuulut ammattiliittoon, ammattiliittosi puoleen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »