Olen ostanut mökin miesystäväni kanssa puoliksi. Emme ole avo emmekä avioliitossa. Kummallakin on lapsia, mutta yhteisiä lapsia ei ole. Haluaisimme tehdä testamentin, jossa kuolemantapauksen sattuessa eloonjäävällä olisi ensisijainen oikeus ostaa toisen puoli. Kuinka toimia?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Testamentilla voidaan määrätä monin tavoin perittävän omaisuuden kohtalosta tämän kuoleman jälkeisen ajan varalle. Testamentilla voidaan määrätä toiselle etuosto oikeus perittävän omaisuuteen, kunhan tällainen tahdonilmaisu on tehty testamentin muotomääräyksiä noudattaen. Testamentti on siis tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa läsnä yhtaikaa, ja sekä testamentin laatijan että todistajien on se allekirjoitettava.

On kuitenkin muistettava, että testamentti on tehoton siltä osin kuin se estää rintaperillisiä, eli tässä tapauksessa perittävän omia lapsia, saamasta lakiosaansa. Lakiosa on puolet siitä perintöosuudesta, joka lapselle tulisi lainmukaisen normaalin perinnönjaon mukaisesti. Jos perittävän kuolinpesässä on mökin lisäksi riittävästi omaisuutta kattamaan lakiosat, mökki voidaan myydä testamentin nojalla. Vaikka kuolinpesässä ei olisi tarpeeksi omaisuutta, testamentin saaja voi pitää testamentin pätevänä suorittamalla rahana lapsille sen osuuden, joka heidän lakiosistaan jäisi puuttumaan.

Toinen keino on tehdä mökin kaupasta esisopimus. Tällöin tehdään etukäteen pätevä kiinteistön kauppaa koskeva sopimus, jossa sovitaan milloin kauppa on viimeistään tehtävä ja minkä ehtojen täyttyessä kauppa tehdään. Kauppahinta voidaan maksaa vasta myöhemmin sovittavana aikana. On siis mahdollista sopia, että kauppa tehdään toisen parisuhteen osapuolista kuoltua, ja että myös kauppahinta maksetaan tällöin.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »