Voiko rintaperillinen luopus perinnöstään ja miten se käytännössä tapahtuu? Joku asiakirja varmaan asiasta pitää tehdä? Voiko se olla vapaamuotoinen? Mitä asioita siinä tulee muistaa ilmoittaa/ilmaista? Voiko asiakirjan tehdä itse vai tuleeko se tehdä yhdessä esimerkiksi lakimiehen kanssa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan perillisellä on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua. Ehtona on se, että perillinen ei ole ryhtynyt sellaisiin toimiin, joiden perusteella hänen katsottaisiin ottaneen perinnön vastaan.

Perinnöstä luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Luopumisilmoitus on yksinkertainen asiakirja jossa perillinen ilmoittaa luopuvansa perinnöstä perittävän jälkeen. Luopumisilmoitus on allekirjoitettava ja se on syytä päivätä. Erillisen luopumisilmoituksen sijaan luopumistahto voidaan ilmaista perukirjassa.

Luopumisilmoituksen voi tehdä itse tai lakimiehen avustuksella. Epäselvissä tilanteissa yhteydenotto lakimieheen voi selkeyttää asian nopeasti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »