Jos kolme lasta omaava henkilö (yksi lapsi edellisestä avioliitosta) on ennen kuolemaansa testamentannut kaiken omaisuutensa silloiselle vaimolleen, saavatko lapset silloin mitään?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Perittävän lapsi on rintaperillinen, joten hänellä on oikeus lakiosaan perinnöstä. Lapsen lakiosa on puolet hänelle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Oikeus lakiosaan tarkoittaa, että lapsi on oikeutettu saamaan lakiosaansa vastaavan arvomäärän omaisuutta perittävän tekemästä pätevästä testamentista huolimatta. Lakiosasäännöstö ei siten estä testamentin tekemistä, vaan perittävä saa määrätä testamentilla koko omaisuudestaan. Sen sijaan lakiosajärjestelmä määrittää, missä laajuudessa testamentti voidaan panna täytäntöön. Testamentti ei saa loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Lapsen lakiosa on nimenomaan arvomääräinen, joten lapsi ei saa vaatia tiettyä omaisuutta itselleen, ellei perittävä ole testamentissaan toisin määrännyt.

Lakiosa on siis rintaperillisille turvattu osuus vainajan jäämistöstä. Lakiosan saaminen kuitenkin edellyttää, että rintaperillinen tekee testamentin saajalle määräajassa lakiosailmoituksen. Lakiosailmoitus on tehtävä erikseen jokaiselle testamentin saajalle. Riittävää on, että lakiosaperillinen ilmoittaa haluavansa toteuttaa lakimääräisen oikeutensa. Lakiosailmoituksen ei tarvitse olla yksilöity eikä sille ole myöskään säädetty määrämuotoa. Jos perillinen jättää lakiosailmoituksen tekemättä, hän menettää oikeutensa testamentin saajaa vastaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »